Trädgårds­avfall

Illustration och ikon

Trädgårdsavfall är avfall som uppstår i samband med skötsel av trädgård. Det finns flera sätt för dig att bli av med grenar, löv, gräsklipp, fallfrukt och annat trädgårdsavfall. Vi ber dig att inte lägga trädgårdsavfall bland restavfall i din tunna. Tunnorna blir tunga och grenar kan skada någon eller sätta sig på tvären i sopbilen.

Trädgårdsavfall är en värdefull resurs som kan återvinnas till jord, biokol och energi.

Invasiva växter får aldrig sorteras som trädgårdsavfall. Det är mycket viktigt att de hanteras på rätt sätt för att förhindra spridning.

Växtavfall från främmande invasiva växter

Lämna på en returpunkt

Lämna trädgårdsavfall på en returpunkt. Fallfrukt, mossa, löv, busk- och häckklipp och liknande lämnar du i containern på returpunkten som är märkt ”Trädgårdsavfall”. Den typen av trädgårdsavfall går sedan till kompostering.

Paketera gärna trädgårdsavfallet i säckar under transporten till returpunkten. Risken för att det sprids under transporten minskar och det blir lättare att tömma ut det på rampen på returpunkten.

Grövre trädgårdsavfall som grenar och stammar lämnar du på platsen som är märkt ”Ris och grenar” på en returpunkt.

Ris och grenar

Fallfrukt

Fallfrukt ska du av arbetsmiljöskäl lämna till en returpunkt och inte lägga i din soptunna.

Hemkompostera trädgårdsavfall

Du kan ha en kompost hemma för trädgårdsavfall. För att kompostera trädgårdsavfall behöver du inte ha en isolerad och skadedjursäker kompost som du behöver till matavfallet. Det räcker bra med ett kompostnät eller liknande.

Beställ hämtning

Du som är fastighetsägare kan beställa hämtning av trädgårdsavfall. Vi hämtar då trädgårdsavfallet som grovavfall. För att vi ska kunna hämta det måste du paketera det i hanterbara enheter, till exempel i säckar. Du kan också beställa en container om du har större mängder.

För att beställa hämtning eller en container, kontakta vår kundservice. Det går också bra att beställa tjänsten av någon annan aktör på marknaden som hyr ut containrar och hämtar trädgårdsavfall.

Hämtning av trädgårdsavfall från villa och fritidshus

Hämtning av trädgårdsavfall från flerbostadshus