Rest efter sortering

Rest efter sortering kallar vi den fraktion på returpunkten där du lämnar avfall som inte kan sorteras och lämnas någon annanstans på returpunkten. Det som lämnas här sorteras i efterhand.

Exempel på saker som du kan lämna i rest efter sortering är

  • Fönster med karm
  • Vitrinskåp
  • Möbler av blandat material

Här kan du lämna rest efter sortering

Lämna på en returpunkt. Fråga personalen om du är osäker på vad du kan lämna i rest efter sortering.

Så omhändertas rest efter sortering

Det avfall som ska läggas i containern på returpunkten som heter rest efter sortering går i första hand till material- eller energiåtervinning då det eftersorteras hos entreprenör. Det som inte går att omhänderta på annat sätt skickas till en deponi.