Glas­förpackning

Bild och ikon för glasförpackning

Flaskor och burkar i glas lämnas som glasförpackningar. Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig.

Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvaliteten blir sämre. Genom att lämna dina glasförpackningar till återvinning sparar du på både naturtillgångar och energi. I Sverige återvinns nästan alla glasförpackningar som sätts på marknaden.

Ta bort korkar och lock av andra material när du sorterar. Finns det en metallring kvar på flaskan efter en kork, behöver du inte ta bort den. Flaskhalsarna avskiljs, och metallringarna återvinns separat.

Här kan du lämna glasförpackningar

Färgade och ofärgade glasförpackningar ska du lämna i olika behållare för att återvinningen ska fungera. Om du bor i villa kan du lägga glasförpackningar i dina fyrfackskärl. Om du bor i lägenhet kan din fastighetsägare se till att det finns finns insamling för glasförpackningar i eller vid fastigheten.

Du kan också lämna dina glasförpackningar på en återvinningsstation.

Återvinningsstationer

Sortera inte som glasförpackning

 • Flaskor och burkar med pant.
  Panta i butiker.
 • Produkter av glas (t ex dricksglas och annat som inte är förpackningar)
  Lämna i containern för betong, kakel och keramik på en returpunkt.
 • Porslin och keramik
  Lämna i containern för betong, kakel och keramik på en returpunkt.
 • Glödlampor
  Lägg i kärlet för ljuskällor, lämna i samlaren eller på en returpunkt.

Så omhändertas glasförpackningar

Även om samma bil hämtar förpackningar från flera olika behållare, har den separata fack för färgat och ofärgat glas och i vissa fall även för anda typer av förpackningar. De olika förpackningarna hålls skilda åt genom hela återvinningsprocessen.

De insamlade glasförpackningarna fraktas till en sorteringsanläggning. Där läggs de i högar sorterat efter färg. Glaset åker på rullband genom olika maskiner och olika former av föroreningar tas bort. När glaset har gått igenom alla steg i sorteringsanläggningen kommer det ut som skärvor i färgerna brunt, grönt och ofärgat.

När glaset smälts till nytt glas används 20 procent mindre energi än om man utgår från nya råvaror. Glastillverkning med återvunnet glas ger dessutom ifrån sig mindre mängder koldioxid.