Energiåter­vinning

Bild och ikon för energiåtervinning

Grovavfall som inte kan sorteras ut och som kan förbrännas lämnas till energiåtervinning. Det är främst sånt som inte får plats i soppåsen för restavfall. Även större mängder främmande invasiva växter ska lämnas i containern för energiåtervinning på en returpunkt.

Energiåtervinning heter den fraktion på returpunkten som tidigare kallades brännbart.

Exempel på avfall som kan lämnas i energiåtervinning är

  • resårsmadrasser
  • mattor
  • leksaker av plast utan batterier
  • invasiva växtarter - växtdelar, frön och rotdelar (förpackade i tätt förslutna plastpåsar).

Här kan du lämna avfall till energiåtervinning

Lämna avfall som ska förbrännas som energiåtervinning på en returpunkt.

Växtavfall från invasiva främmande växter, som exempelvis lupiner och jättebalsamin, ska förpackas väl och läggas i containern för energiåtervinning på returpunkten, alternativt i restavfallet hemma i sitt kärl.

Växtavfall från invasiva främmande växter

Så omhändertas avfallet i energiåtervinning

Avfallet som läggs i containern för energiåtervinning på en returpunkt går till förbränning i Händelöverket här i Norrköping och ger el och fjärrvärme.