Kyl och frys

Bild och ikon för kyl och frys

Många gamla kylskåp och frysar innehåller freoner vilket idag är ett förbjudet ämne att använda. Nästan vartannat kylskåp som kommer in till återvinning är så pass gammalt att det innehåller freoner. Därför är det viktigt att dessa samlas in och hanteras på rätt sätt.

Kyl och frys sorteras ut från övriga vitvaror så som spis, tvättmaskin och diskmaskin. Övriga vitvaror har en annan angiven plats på returpunkten.

Vitvaror

Här kan du lämna kyl och frys

Privatpersoner och företag kan lämna in kyl och frys på samtliga returpunkter.

Observera att företag som använder en företagsregistrerad lätt eller tung lastbil endast kan åka in kostnadsfritt på Returpunkt Norrköping och Returpunkt Åby. På övriga returpunkter skickas en faktura automatiskt så snart bilen åkt in på området. Tänk däremot på att enbart ta genvägen in till vänster på Returpunkt Norrköping eller att inte åka upp på rampen på Returpunkt Åby, annars skickas en faktura även för besöket på dessa returpunkter.

Så omhändertas kyl och frys

Kyl och frys samlas in av El-Kretsen. Dessa fraktas till särskilda anläggningar som bland annat tar hand om freoner som finns i kylen eller frysen.

När produkten kommer in till El-kretsens anläggning tas först det farliga avfallet så som olja och kylkretsar bort. Skåpen töms sedan på allt löst innehåll och sorteras som glas eller plast. Materialet krossas och olika materialslag separeras i ett slutet system. I krossen frigörs froner från isoleringsmaterialet, vilket sugs ut i sen särskild behållare och tas om hand.

Mer information finns på El-Kretsens webbplats.

Kylskåp och frysar (el-kretsen.se) Länk till annan webbplats.

Källa: El-Kretsen