Betong, kakel och keramik

Foto och ikon för betong, kakel och keramik

Containern för betong, kakel och keramik på returpunkten hette tidigare deponi.

Här kan du lämna betong, kakel och keramik

Lämna betong, kakel och keramik på en returpunkt.

Så omhändertas betong, kakel och keramik

Det avfall som ska läggas i containern på returpunkten som heter betong, kakel och keramik går i första hand till materialåtervinning som konstruktionsmaterial och i andra hand till deponering.