Betong, kakel och keramik

Foto och ikon för betong, kakel och keramik

Containern för betong, kakel och keramik på returpunkten hette tidigare deponi.

Här kan du lämna betong, kakel och keramik

Lämna betong, kakel och keramik på en returpunkt.

Så omhändertas betong, kakel och keramik

Det avfall som ska läggas i containern på returpunkten som heter betong, kakel och keramik går i första hand till materialåtervinning som konstruktionsmaterial och i andra hand till deponering. Betong, kakel och keramik kan bland annat användas som fyllnadsmassa vid anläggningsprojekt, till exempel när man vill fylla igen utgrävda områden eller bygga upp nivåskillnader vid byggnation av väg och järnväg.