Grovavfall

Bild från fotograf Bodil Johansson för VA SYD och ikon för grovavfall

Foto: Bodil Johansson för VA SYD

Grovavfall är sådant som inte ryms eller hör hemma i ditt sopkärl.

Med grovavfall menar vi avfall som uppkommer i hushållet som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte går att förpacka i soppåse. Det kan till exempel vara möbler, madrasser och mattor.

Här kan du lämna grovavfall

Grovavfall omfattar flera olika avfallsslag. Du sorterar och lämnar dessa i olika containrar på våra returpunkter.

Energiåtervinning

Trä

Impregnerat trä

Hårdplast

Trädgårdsavfall

Rest efter sortering

Däck

Gips

Betong, kakel och keramik

Wellpapp

Beställa hämtning av grovavfall

Om du inte har möjlighet att åka till någon av våra returpunkter kan du beställa hämtning av ditt grovavfall.

Grovavfall från villa och fritidshus

Fastighetsägare till flerbostadshus kan beställa hämtning av grovavfall från hushållen.

Grovavfall från flerbostadshus

Om du bor du i lägenhet kan du kontakta din fastighetsägare för information om var du kan lämna ditt grovavfall.