Bilbatteri

Alla bil- och fordonsbatterier klassas som farligt avfall och ska tas om hand och återvinnas.

Bil- och fordonsbatterier innehåller bly eller litium vilket kan ställa till med stor skada för miljön, naturen och djuren. Därför är det viktigt att det hanteras och återvinns på rätt sätt.

Här kan du lämna bilbatterier

Du kan lämna bilbatterier på alla våra returpunkter.

Så omhändertas bilbatterier

Blybatterier och litiumbatterier omhändertas på olika sätt efter att de har transporterats till godkända anläggningar.

Blybatterier

Återvinning av bilbatterier sker på smältverk som ser till att bilbatteriavfallet återvinns och hanteras korrekt för att materialet ska kunna återanvändas. Återvinning av blybaserade bilbatterier kräver en noggrann process och är nödvändig för att se till så att allt bilbatteriavfall kan användas för att producera nya bilbatterier.

Litiumbatterier

Litiumbatterierna behandlas genom två olika processer. Dels en mekanisk process och dels en kemisk process.