Elavfall

Bild och ikon för elavfall

Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elavfall. Även glödlampor, lysrör och lågenergilampor räknas som elavfall.

Elavfall innehåller material som kan återvinnas, till exempel metaller. Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

Tänk på att många apparater och leksaker i hemmet kan ha inbyggda batterier som inte alltid är så lätta att se. Även dessa ska sorteras som elavfall.

Här kan du lämna elavfall

På våra returpunkter kan du lämna elavfall. Elavfall av mindre storlek kan du också lämna till en Samlare i din matbutik.

Du som har fyrfackskärl vid din fastighet kan lägga småbatterier och ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor) i den röda boxen som du hänger på kärl 1 när du vill få den tömd.

Du som äger eller förvaltar ett flerbostadshus kan beställa hämtning av elavfall från Nodra.

Så omhändertas elavfall

Elavfall som kommer in till returpunkten, Samlaren eller läggs i boxen för elavfall vid din bostad plockas isär och de olika delarna tas om hand beroende av material. Metaller blir återvunna, plaster och andra delar går till förbränning och farligt avfall blir behandlat separat – allt för att minska den negativa miljöpåverkan.

Producenterna av produkter som till slut blir elavfall har ansvar för att produkterna återvinns. På El-Kretsens webbplats kan du läsa mer om elavfall och producentansvaret.

El-Kretsen.se Länk till annan webbplats.