Självservice Vatten och avlopp

Här hittar du e-tjänster, blanketter, guider samt frågor och svar inom vatten och avlopp.

Frågor och svar om vatten och avlopp

 1. Minst en gång per år ska du läsa av din vattenmätare och rapportera till oss.

  Lämna vattenmätarställning

  Vattenmätare

 2. Det kan hända att vattnet ser konstigt ut och ha en annan färg än normalt. Här kan du läsa om varför:

  Om ditt vatten ser konstigt ut

 3. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. I ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller vid anslutningen.

 4. Du betalar en brukningsavgift för att använda vatten, dagvatten och spillvatten. Avgiften består av en fast del och en rörlig del. Ska du ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp behöver du betala en anläggningsavgift. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i taxan för vatten och avlopp, VA-taxan.

  VA-taxa

 5. Om vi behöver stänga av vattnet publicerar vi driftinformation på vår webbplats och i vår app. Vid planerade vatten avstängningar skickar vi sms till mobilnummer som är registerade på de adresser som berörs.

  Driftinformation

  Nodras app

  Driftinformation via sms

  Om du inte har något vatten i kranen, och vet att det inte beror på något i din fastighet, och om inte ser någon driftinformation på vår webbplats behöver du kontakta oss så att vi kan undersöka om det finns en vattenläcka.

  Kontakta oss

 6. Vilken hårdhet det är på drickvattnet beror på var du bor i Norrköpings kommun. En tabell finns på sidan:

  Vattnets hårdhet

Kontakta oss

Kunde du inte utföra ditt ärende? Hittade du inte svar på en fråga?

Välkommen att kontakta vår kundservice på e-post eller på telefon under våra telefontider.

Kontakta oss