Självservice Vatten och avlopp

Här hittar du e-tjänster, blanketter, guider samt frågor och svar inom vatten och avlopp.

Frågor och svar om vatten och avlopp

 1. Om vi behöver stänga av vattnet publicerar vi driftinformation på vår webbplats och i vår app. Vid planerade vatten avstängningar skickar vi sms till mobilnummer som är registerade på de adresser som berörs.

  Driftinformation

  Nodras app

  Driftinformation via sms

  Om du inte har något vatten i kranen, och vet att det inte beror på något i din fastighet, och om inte ser någon driftinformation på vår webbplats behöver du kontakta oss så att vi kan undersöka om det finns en vattenläcka.

  Kontakta oss

 2. Minst en gång per år ska du läsa av din vattenmätare och rapportera till oss.

  Lämna vattenmätarställning

  Vattenmätare

 3. Nej, vi på Nodra varken kräver eller utför spolarbeten av avloppsledningar på privata fastigheter.

  Om du blir kontaktad av någon som påstår sig arbeta på uppdrag av Nodra, eller kommunen, be dem legitimera sig eller be om namn och telefonnummer. Du kan kontakta oss för att kontrollera uppgifterna. Personal från Nodra eller våra upphandlade entreprenörer ska alltid kunna identifiera sig.

  Inträffat i andra kommuner

  Vid flera tillfällen har privatpersoner blivit utsatta för bluffsamtal här i Norrköping och i andra kommuner då ett företag har velat spola eller filma deras avloppsnät. Kommunerna och VA-bolagen står inte bakom den här typen av verksamhet. Det finns inte heller något krav på fastighetsägare att filma eller spola ledningsnäten.

 4. Du betalar en brukningsavgift för att använda vatten, dagvatten och spillvatten. Avgiften består av en fast del och en rörlig del. Ska du ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp behöver du betala en anläggningsavgift. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i taxan för vatten och avlopp, VA-taxan.

  VA-taxa

 5. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. I ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller vid anslutningen.

 6. Det kan hända att vattnet ser konstigt ut och ha en annan färg än normalt. Här kan du läsa om varför:

  Om ditt vatten ser konstigt ut

 7. Vilken hårdhet det är på drickvattnet beror på var du bor i Norrköpings kommun. En tabell finns på sidan:

  Vattnets hårdhet

 8. Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp i Norrköpings kommun får inte ha en matavfallskvarn.

Kontakta oss

Kunde du inte utföra ditt ärende? Hittade du inte svar på en fråga?

Välkommen att kontakta vår kundservice på e-post eller på telefon under våra telefontider.

Kontakta oss