Självservice Avfall och återvinning

Här hittar du e-tjänster, blanketter, guider samt frågor och svar inom avfall och återvinning.

Frågor och svar om avfall och återvinning

 1. Det kan hända att vi blir försenade i sophämtningen. Vi försöker alltid att köra ikapp så snart vi kan. Om vi inte hämtat din planerade dag ber vi dig att avvakta till nästa dag.

  Större förseningar informerar vi om här på vår webbplats under driftinformation. Vid längre utebliven hämtning ber vi dig kontakta vår kundservice.

  Utebliven hämtning kan också bero på att det till exempel var felsorterat i din tunna, att din tunna inte var framställd på hämtningsdagen eller att det inte var skottat. Du själv felsöka vad som kan vara orsaken till varför ditt kärl inte har blivit tömt och få information om vad du ska göra för att undvika utebliven sophämtning framöver.

  Felsökning vid utebliven sophämtning för villa och fritidshus

  Om vi inte har tömt din tunna vid senaste hämtningstillfälle och dina kärl börjar bli överfulla kan du lämna dina förpackningar vid närmaste Återvinningsstation. Du kan också ställa fram en extrasäck med restavfall inför nästa ordinarie hämtning. Alternativt beställa och betala för en extra hämtning enligt gällande taxa.

  Avfallstaxa

 2. Ja, du är skyldig att sortera ut förpackningar, returpapper, elavfall, batterier, farligt avfall och grovsopor och lämna det på rätt ställe. Ta hjälp av sorteringsguiden.

  Sorteringsguiden

 3. Logga in på Mina sidor och se din nästa hämtningsdag. Där kan du även ladda ner ett schema för alla kommande hämtningar det här året.

  Mina sidor

  Du kan också söka på adress för att se nästa hämtningsdag.

  Nästa hämtningsdag

 4. I boxen med rött lock lägger du

  • småbatterier,
  • ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor).

  När boxen behöver tömmas, häng ut den på kärl 1 inför hämtningsdagen. Förvara boxen inomhus eller på annat lämpligt ställe mellan tömningarna, annars finns det risk att den blåser bort eller försvinner.

  I boxen har vi ingen möjlighet att ta emot småel, till exempel uttjänta mobiltelefoner eller solcellsarmaturer. Lämna istället ditt elavfall till en Samlare eller en returpunkt.

  Samlaren

  Returpunkter

 5. Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i Avfallstaxan.

  Avfallstaxa

 6. Vi gör inte avdrag på fakturan vid utebliven sophämtning eftersom du betalar ett årligt avfallsabonnemang. Den årliga avgiften betalar du månadsvis, men det är alltså inte en avgift per avfallshämtning, utan avgiften är ett avfallsabonnemang som bygger på mängden avfall vi samlar in och hanterar samt allt runt om kring som behövs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster.

 7. Se till att du sorterar ut matavfall och förpackningar så att det blir så lite restavfall kvar som möjligt. Ta gärna hjälp av vår sorteringsuide.

  Sorteringsguide

  Om du ändå har mer restavfall än vad som får plats i kärlet kan du komplettera ditt abonnemang med ett extrakärl.

  Avfallshämtning från villa och fritidshus

 8. Du kan ha en kompost hemma för matavfall men du behöver anmäla det till Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret.

  Anmäl hemkompostering av matavfall

 9. Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp i Norrköpings kommun får inte ha en matavfallskvarn.

Kontakta oss

Kunde du inte utföra ditt ärende? Hittade du inte svar på en fråga?

Välkommen att kontakta vår kundservice på e-post eller på telefon under våra telefontider.

Kontakta oss

Puffbild

Returpunkter

Se öppettider och adresser till våra returpunkter.

Puffbild

Sök i sorteringsguiden

Är du osäker på hur du ska sortera och ditt avfall så att det kan återvinnas på bästa sätt? I vår sorteringsguide får du hjälp att sortera rätt.