Ris och grenar

Bild och ikon för ris och grenar

Grövre trädgårdsavfall som ris och grenar kan du lämna på en returpunkt.

På platsen som är märkt ”Ris och grenar” på en returpunkt kan du lämna exempelvis:

  • grenar
  • kvistar
  • stammar
  • julgranar

Så omhändertas ris och grenar

Ris och grenar flisas och förbränns i en särskild biobränslepanna på Händelöverket här i Norrköping.