Trä

Bild och ikon för trä

I containern för trä på returpunkten tas produkter emot som huvudsakligen består av trä.

Du kan lämna både målat och omålat trä, exempelvis brädor, lådor, bokhyllor, spånskivor, masonit och trasiga trämöbler. Skruv, spik och beslag behöver du inte ta bort.

Impregnerat trä klassas som farligt avfall och får därför inte läggas bland trä. Det betyder att du måste lämna impregnerat trä inkl slipers i en separat container på returpunkten.

Impregnerat trä

Så omhändertas trä

Utsorterat trä flisas och förbränns i en särskild biobränslepanna på Händelöverket här i Norrköping. Metaller, t ex spikar och gångjärn sorteras ut av magneter innan förbränningen och metallåtervinns.