Läkemedel

Bild och ikon för läkemedel

Läkemedel kan skada levande organismer om de inte tas om hand på rätt sätt. Apoteken tar emot överblivna eller för gamla läkemedel. Använd gärna apotekens genomskinliga påse när du lämnar in överblivna läkemedel. Det underlättar den fortsatta hanteringen.

Varje dag slängs överblivna läkemedel i soporna, vasken eller avloppet. Våra reningsverk och förbränningsanläggningar klarar dock inte alltid av att rena avloppsvatten, rök och aska från alla läkemedelsresterna. Läkemedlen läcker därför ut i naturen där de kan ställa till med stor skada för miljön, naturen och djuren.

Lämna överblivna läkemedel till ett apotek

För läkemedel gäller producentansvar. Det innebär att du kan lämna överbliven medicin till alla apotek.

Överblivna läkemedel kan du inte lämna till matvarubutiker som säljer receptfria läkemedel, utan endast till apotek.

Kanyler och sprutor

Stickande och skärande avfall som kanyler och sprutor ska emballeras väl innan det läggs i behållare för restavfall, så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår. Kanyler kan även läggas i särskilda kanylbehållare som apoteken ibland tillhandahåller.

Om du förestår ett apotek, kontakta vår kundservice för att beställa kanylbehållare av oss.

Så omhändertas läkemedel

De inlämnade läkemedlen på apoteken skickas till speciella förbränningsanläggningar.