Metall

Bild och ikon för metall

Lämna produkter som till största delen består av metall i containern för metall på en returpunkt. Exempel på produkter av metall är värmeljuskoppar, gräsklippare, cyklar, badkar och stekpannor. Förpackningar av metall sorterar du separat.

Metall är en råvara som kan återvinnas hur många gånger som helst utan att det tappar kvalitet.

Det är skillnad på det vi kallar metall och metallförpackningar.

Metallförpackning

Här kan du lämna metall

Lämna metall på en returpunkt.

Så omhändertas metall

Insamlat metall på returpunkterna skickar vi till ett behandlingsföretag som återvinner metallen till nya metallprodukter.