Hårdplast

Bild och ikon för hårdplast

Större saker av hårdplast som inte är förpackningar kan du lämna i containern för hårdplast på en returpunkt.

Exempel på hårdplast är

  • plastpallar
  • plastbackar
  • plastmöbler
  • pulkor
  • plasthinkar
  • blomkrukor
  • plaströr.

Lämna inte färgburkar, slang, glasfiber, mjukplast och plasttak i containern för hårdplast.

Här kan du lämna hårdplast

Lämna hårdplast på en returpunkt.

Så omhändertas hårdplast

Hårdplast som lämnas på returpunkten materialåtervinns.