Hårdplast

Bild och ikon för hårdplast

Större saker av hårdplast som inte är förpackningar kan du lämna i containern för hårdplast på en returpunkt.

Exempel på hårdplast är

  • plastpallar
  • plastbackar
  • plastmöbler
  • pulkor
  • plasthinkar
  • blomkrukor
  • plaströr.

Lämna inte färgburkar, slang, glasfiber, mjukplast och plasttak i containern för hårdplast.

Här kan du lämna hårdplast

Lämna hårdplast på en returpunkt.

Så omhändertas hårdplast

Hårdplast som lämnas på returpunkter kan materialåtervinnas, bland annat genom mekanisk och kemisk återvinning. Vid mekanisk återvinning smälts sorterad och tvättad plast ner för att få ny form. Vid kemisk återvinning bryts plasten ner genom kemiska processer för att kunna återanvändas i nya plastprodukter. Återvinningen av hårdplast i nya produkter och tillämpningar bidrar till ett minskat behov att använda nytt plastmaterial.