Herobild

Var vattenvis i sommar!

Gå direkt till

Innehåll

Öppettider returpunkter

mobiltelefon med Nodras app som visar återvinningsstaion med knapp för felanmälan. 

Felanmälan återvinningsstation

Från den 1 januari 2024 kan du anmäla om en återvinningsstation behöver tömmas eller städas på nodra.se och i Nodras app.

Puffbild

Sök i sorteringsguiden

Är du osäker på hur du ska sortera och ditt avfall så att det kan återvinnas på bästa sätt? I vår sorteringsguide får du hjälp att sortera rätt.

Puffbild

Fritidshus

Här finns allt du kan behöva veta gällande avfall och vatten för en sommar i ditt fritidshus.

Projekt

  • Flygfoto över området. I fotot finns markering som visar exploateringsområdet. Klinga verksamhetsområde, etapp 5
    Området ska exploateras för verksamhetsmark. Nodra bygger ut vatten och avlopp till området samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten.
  • Flygfoto över området. I fotot finns markering som visar exploateringsområdet. Utbyggnad Klinga etapp 3
    Området ska exploateras för verksamhetsmark. Nodra bygger ut vatten och avlopp till området samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten.
  • Flygfoto över området. I fotot finns markering som visar exploateringsområdet. Smedby 6:1
    Smedbys gamla idrottsplats ska exploateras för bostadsbyggnation. Nodra bygger ut vatten och avlopp till området samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten.