Frågor och svar

Läs svaren på några vanliga frågor om våra tjänster.

Fakturor och abonnemang

 1. Om vi behöver stänga av vattnet publicerar vi driftinformation på vår webbplats och i vår app. Vid planerade vatten avstängningar skickar vi sms till mobilnummer som är registerade på de adresser som berörs.

  Driftinformation

  Nodras app

  Driftinformation via sms

  Om du inte har något vatten i kranen, och vet att det inte beror på något i din fastighet, och om inte ser någon driftinformation på vår webbplats behöver du kontakta oss så att vi kan undersöka om det finns en vattenläcka.

  Kontakta oss

 2. Om du ska flytta ska du inte säga upp dina abonnemang utan ni gör ett ägarbyte.

  Flyttanmälan och ägarbyte

  Du inte ska nyttja din fastighet under en period kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen hos Miljö och hälsa hos Norrköpings kommun.

  Ansök om uppehåll i sophämtningen

 3. Den fasta avgiften är lägre för en fastighet med beviljat uppehåll, även kallad dispens, än ett vanligt abonnemang. Se avfallstaxan för information om de fasta avgifterna.

  Avfallstaxa

  Vid uppehåll i hämtning debiteras fortfarande en fast avgift för de avfallstjänster som fastighetsinnehavaren generellt har behov av, till exempel besök vid returpunkt.

  Detta gäller även om ingen bor i en byggnad, att den för tillfället används som förråd eller att den är obeboelig. En obeboelig byggnad kan generera avfall som kan behöva tas om hand vid en returpunkt.

 4. Som privatperson kan du till exempel betala med autogiro, via Kivra eller som e-faktura. Företag kan även betala med EDI-fakturering.

  Läs mer hur du gör för att använda ett annat betalsätt:

  Självservice Fakturor och abonnemang

 5. Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i Avfallstaxan.

  Avfallstaxa

 6. Du betalar en brukningsavgift för att använda vatten, dagvatten och spillvatten. Avgiften består av en fast del och en rörlig del. Ska du ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp behöver du betala en anläggningsavgift. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i taxan för vatten och avlopp, VA-taxan.

  VA-taxa

 7. Vi gör inte avdrag på fakturan vid utebliven sophämtning eftersom du betalar ett årligt avfallsabonnemang. Den årliga avgiften betalar du månadsvis, men det är alltså inte en avgift per avfallshämtning, utan avgiften är ett avfallsabonnemang som bygger på mängden avfall vi samlar in och hanterar samt allt runt om kring som behövs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster.

Avfall och återvinning

 1. Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp i Norrköpings kommun får inte ha en matavfallskvarn.

 2. Se till att du sorterar ut matavfall och förpackningar så att det blir så lite restavfall kvar som möjligt. Ta gärna hjälp av vår sorteringsuide.

  Sorteringsguide

  Om du ändå har mer restavfall än vad som får plats i kärlet kan du komplettera ditt abonnemang med ett extrakärl.

  Avfallshämtning från villa och fritidshus

 3. Du kan ha en kompost hemma för matavfall men du behöver anmäla det till Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret.

  Anmäl hemkompostering av matavfall

 4. Det kan hända att vi blir försenade i sophämtningen. Vi försöker alltid att köra ikapp så snart vi kan. Om vi inte hämtat din planerade dag ber vi dig att avvakta till nästa dag.

  Större förseningar informerar vi om här på vår webbplats under driftinformation. Vid längre utebliven hämtning ber vi dig kontakta vår kundservice.

  Utebliven hämtning kan också bero på att det till exempel var felsorterat i din tunna, att din tunna inte var framställd på hämtningsdagen eller att det inte var skottat. Du själv felsöka vad som kan vara orsaken till varför ditt kärl inte har blivit tömt och få information om vad du ska göra för att undvika utebliven sophämtning framöver.

  Felsökning vid utebliven sophämtning för villa och fritidshus

  Om vi inte har tömt din tunna vid senaste hämtningstillfälle och dina kärl börjar bli överfulla kan du lämna dina förpackningar vid närmaste Återvinningsstation. Du kan också ställa fram en extrasäck med restavfall inför nästa ordinarie hämtning. Alternativt beställa och betala för en extra hämtning enligt gällande taxa.

  Avfallstaxa

 5. Ja, du är skyldig att sortera ut förpackningar, returpapper, elavfall, batterier, farligt avfall och grovsopor och lämna det på rätt ställe. Ta hjälp av sorteringsguiden.

  Sorteringsguiden

 6. Logga in på Mina sidor och se din nästa hämtningsdag. Där kan du även ladda ner ett schema för alla kommande hämtningar det här året.

  Mina sidor

  Du kan också söka på adress för att se nästa hämtningsdag.

  Nästa hämtningsdag

 7. I boxen med rött lock lägger du

  • småbatterier,
  • ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor).

  När boxen behöver tömmas, häng ut den på kärl 1 inför hämtningsdagen. Förvara boxen inomhus eller på annat lämpligt ställe mellan tömningarna, annars finns det risk att den blåser bort eller försvinner.

  I boxen har vi ingen möjlighet att ta emot småel, till exempel uttjänta mobiltelefoner eller solcellsarmaturer. Lämna istället ditt elavfall till en Samlare eller en returpunkt.

  Samlaren

  Returpunkter

 8. Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i Avfallstaxan.

  Avfallstaxa

 9. Vi gör inte avdrag på fakturan vid utebliven sophämtning eftersom du betalar ett årligt avfallsabonnemang. Den årliga avgiften betalar du månadsvis, men det är alltså inte en avgift per avfallshämtning, utan avgiften är ett avfallsabonnemang som bygger på mängden avfall vi samlar in och hanterar samt allt runt om kring som behövs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster.

 10. Du som privatperson eller företagare kan ansöka om uppehåll i avfallshämtning hos tillsynsmyndigheten Miljö och hälsa inom Norrköpings kommun.

  Ansök om uppehåll i sophämtningen

Bredband

 1. Gå in på fibertillalla.se och sök på din adress. Om vi kommer att bygga eller redan har byggt ut fiber i ditt område kommer din adress att visas och du har möjlighet att ansluta din fastighet. Om din adress saknas har vi sannolikt inte byggt ut fiber i ditt område, men det går ändå bra att anmäla intresse. Vi kan då titta på din adress för att se om vi har möjlighet att ansluta den.

  fibertillalla.se Länk till annan webbplats.

  Läs mer om att anlsluta till Nodras fibernät:

  Bredband

 2. Med Nodras öppna fiber väljer du fritt bland olika tjänsteleverantörer för internet, tv och telefoni.

  På webbplatsen Zmarket kan du se vilka tjänsteleverantörer som du kan välja på i ditt område.

  nodra.zmarket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

 1. Nodras försäkringsbolag gör en bedömning i varje enskilt fall men i regel så är svaret nej, Nodra ersätter inte åldersavdrag som ditt försäkringsbolag har gjort.

 2. Nodras försäkringsbolag gör en bedömning i varje enskilt fall. I många fall ersätter Nodra endast självrisken för din hemförsäkring.

 3. Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp i Norrköpings kommun får inte ha en matavfallskvarn.

 4. Om vi behöver stänga av vattnet publicerar vi driftinformation på vår webbplats och i vår app. Vid planerade vatten avstängningar skickar vi sms till mobilnummer som är registerade på de adresser som berörs.

  Driftinformation

  Nodras app

  Driftinformation via sms

  Om du inte har något vatten i kranen, och vet att det inte beror på något i din fastighet, och om inte ser någon driftinformation på vår webbplats behöver du kontakta oss så att vi kan undersöka om det finns en vattenläcka.

  Kontakta oss

 5. Minst en gång per år ska du läsa av din vattenmätare och rapportera till oss.

  Lämna vattenmätarställning

  Vattenmätare

 6. Nej, vi på Nodra varken kräver eller utför spolarbeten av avloppsledningar på privata fastigheter.

  Om du blir kontaktad av någon som påstår sig arbeta på uppdrag av Nodra, eller kommunen, be dem legitimera sig eller be om namn och telefonnummer. Du kan kontakta oss för att kontrollera uppgifterna. Personal från Nodra eller våra upphandlade entreprenörer ska alltid kunna identifiera sig.

  Inträffat i andra kommuner

  Vid flera tillfällen har privatpersoner blivit utsatta för bluffsamtal här i Norrköping och i andra kommuner då ett företag har velat spola eller filma deras avloppsnät. Kommunerna och VA-bolagen står inte bakom den här typen av verksamhet. Det finns inte heller något krav på fastighetsägare att filma eller spola ledningsnäten.

 7. Du betalar en brukningsavgift för att använda vatten, dagvatten och spillvatten. Avgiften består av en fast del och en rörlig del. Ska du ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp behöver du betala en anläggningsavgift. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i taxan för vatten och avlopp, VA-taxan.

  VA-taxa

 8. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. I ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller vid anslutningen.

 9. Det kan hända att vattnet ser konstigt ut och ha en annan färg än normalt. Här kan du läsa om varför:

  Om ditt vatten ser konstigt ut

 10. Vilken hårdhet det är på drickvattnet beror på var du bor i Norrköpings kommun. En tabell finns på sidan:

  Vattnets hårdhet

 11. Försäkringsbolag som till exempel Länsförsäkringar kräver ersättning av Nodra för skador som de i sin tur har betalat ut till sina kunder. Nodras försäkringsbolag gör dels en teknisk utredning som ligger till grund för kundernas anspråk på ersättning för självrisken, och dels sker det en diskussion med kundernas försäkringsbolag om deras krav på ersättning.

 12. Lämna in en anmälan till din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag gör en bedömning i varje enskilt fall och tillämpar till exempel åldersavdrag, innan de fattar beslut och betalar ut din ersättning. Du använder ersättningen från ditt försäkringsbolag för att renovera och ersätta det som har blivit förstört. Du lämnar sedan in en skadeanmälan till Nodra som utreder din rätt till ersättning för självrisken för din hemförsäkring.

 13. Ett skadeärende från en källaröversvämning som uppkommit i samband med ett omfattande regn kan ta upp till 24–36 månader innan alla kunder har fått besked.

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kunde du inte utföra ditt ärende? Hittade du inte svar på en fråga?

Välkommen att kontakta vår kundservice på e-post eller på telefon under våra telefontider.

Kontakta oss