Frågor och svar

Läs svaren på några vanliga frågor om våra tjänster.

Fakturor och abonnemang

 1. Om vi behöver stänga av vattnet publicerar vi driftinformation på vår webbplats och i vår app. Vid planerade vatten avstängningar skickar vi sms till mobilnummer som är registerade på de adresser som berörs.

  Driftinformation

  Nodras app

  Driftinformation via sms

  Om du inte har något vatten i kranen, och vet att det inte beror på något i din fastighet, och om inte ser någon driftinformation på vår webbplats behöver du kontakta oss så att vi kan undersöka om det finns en vattenläcka.

  Kontakta oss

 2. Om du ska flytta ska du inte säga upp dina abonnemang utan ni gör ett ägarbyte.

  Flyttanmälan och ägarbyte

  Du inte ska nyttja din fastighet under en period kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen hos Miljö och hälsa hos Norrköpings kommun.

  Ansök om uppehåll i sophämtningen

 3. Som privatperson kan du till exempel betala med autogiro, via Kivra eller som e-faktura. Företag kan även betala med EDI-fakturering.

  Läs mer hur du gör för att använda ett annat betalsätt:

  Självservice Fakturor och abonnemang

 4. Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i Avfallstaxan.

  Avfallstaxa

 5. Du betalar en brukningsavgift för att använda vatten, dagvatten och spillvatten. Avgiften består av en fast del och en rörlig del. Ska du ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp behöver du betala en anläggningsavgift. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i taxan för vatten och avlopp, VA-taxan.

  VA-taxa

 6. Vi gör inte avdrag på fakturan vid utebliven sophämtning eftersom du betalar ett årligt avfallsabonnemang. Den årliga avgiften betalar du månadsvis, men det är alltså inte en avgift per avfallshämtning, utan avgiften är ett avfallsabonnemang som bygger på mängden avfall vi samlar in och hanterar samt allt runt om kring som behövs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster.

Avfall och återvinning

 1. Se till att du sorterar ut matavfall och förpackningar så att det blir så lite restavfall kvar som möjligt. Ta gärna hjälp av vår sorteringsuide.

  Sorteringsguide

  Om du ändå har mer restavfall än vad som får plats i kärlet kan du komplettera ditt abonnemang med ett extrakärl.

  Avfallshämtning från villa och fritidshus

 2. Du kan ha en kompost hemma för matavfall men du behöver anmäla det till Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret.

  Anmäl hemkompostering av matavfall

 3. Det kan hända att vi blir försenade i sophämtningen. Vi försöker alltid att köra ikapp så snart vi kan. Om vi inte hämtat din planerade dag ber vi dig att avvakta till nästa dag.

  Större förseningar informerar vi om här på vår webbplats under driftinformation. Vid längre utebliven hämtning ber vi dig kontakta vår kundservice.

  Utebliven hämtning kan också bero på att det till exempel var felsorterat i din tunna, att din tunna inte var framställd på hämtningsdagen eller att det inte var skottat. Du själv felsöka vad som kan vara orsaken till varför ditt kärl inte har blivit tömt och få information om vad du ska göra för att undvika utebliven sophämtning framöver.

  Felsökning vid utebliven sophämtning för villa och fritidshus

  Om vi inte har tömt din tunna vid senaste hämtningstillfälle och dina kärl börjar bli överfulla kan du lämna dina förpackningar vid närmaste Återvinningsstation. Du kan också ställa fram en extrasäck med restavfall inför nästa ordinarie hämtning. Alternativt beställa och betala för en extra hämtning enligt gällande taxa.

  Avfallstaxa

 4. Ja, du är skyldig att sortera ut förpackningar, returpapper, elavfall, batterier, farligt avfall och grovsopor och lämna det på rätt ställe. Ta hjälp av sorteringsguiden.

  Sorteringsguiden

 5. Logga in på Mina sidor och se din nästa hämtningsdag. Där kan du även ladda ner ett schema för alla kommande hämtningar det här året.

  Mina sidor

  Du kan också söka på adress för att se nästa hämtningsdag.

  Nästa hämtningsdag

 6. I boxen med rött lock lägger du

  • småbatterier,
  • ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor).

  När boxen behöver tömmas, häng ut den på kärl 1 inför hämtningsdagen. Förvara boxen inomhus eller på annat lämpligt ställe mellan tömningarna, annars finns det risk att den blåser bort eller försvinner.

  I boxen har vi ingen möjlighet att ta emot småel, till exempel uttjänta mobiltelefoner eller solcellsarmaturer. Lämna istället ditt elavfall till en Samlare eller en returpunkt.

  Samlaren

  Returpunkter

 7. Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i Avfallstaxan.

  Avfallstaxa

 8. Vi gör inte avdrag på fakturan vid utebliven sophämtning eftersom du betalar ett årligt avfallsabonnemang. Den årliga avgiften betalar du månadsvis, men det är alltså inte en avgift per avfallshämtning, utan avgiften är ett avfallsabonnemang som bygger på mängden avfall vi samlar in och hanterar samt allt runt om kring som behövs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster.

Bredband

 1. Gå in på fibertillalla.se och sök på din adress. Om vi kommer att bygga eller redan har byggt ut fiber i ditt område kommer din adress att visas och du har möjlighet att ansluta din fastighet. Om din adress saknas har vi sannolikt inte byggt ut fiber i ditt område, men det går ändå bra att anmäla intresse. Vi kan då titta på din adress för att se om vi har möjlighet att ansluta den.

  fibertillalla.se Länk till annan webbplats.

  Läs mer om att anlsluta till Nodras fibernät:

  Bredband

 2. Med Nodras öppna fiber väljer du fritt bland olika tjänsteleverantörer för internet, tv och telefoni.

  På webbplatsen Zmarket kan du se vilka tjänsteleverantörer som du kan välja på i ditt område.

  nodra.zmarket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

 1. Om vi behöver stänga av vattnet publicerar vi driftinformation på vår webbplats och i vår app. Vid planerade vatten avstängningar skickar vi sms till mobilnummer som är registerade på de adresser som berörs.

  Driftinformation

  Nodras app

  Driftinformation via sms

  Om du inte har något vatten i kranen, och vet att det inte beror på något i din fastighet, och om inte ser någon driftinformation på vår webbplats behöver du kontakta oss så att vi kan undersöka om det finns en vattenläcka.

  Kontakta oss

 2. Minst en gång per år ska du läsa av din vattenmätare och rapportera till oss.

  Lämna vattenmätarställning

  Vattenmätare

 3. Du betalar en brukningsavgift för att använda vatten, dagvatten och spillvatten. Avgiften består av en fast del och en rörlig del. Ska du ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp behöver du betala en anläggningsavgift. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i taxan för vatten och avlopp, VA-taxan.

  VA-taxa

 4. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. I ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller vid anslutningen.

 5. Vilken hårdhet det är på drickvattnet beror på var du bor i Norrköpings kommun. En tabell finns på sidan:

  Vattnets hårdhet

 6. Det kan hända att vattnet ser konstigt ut och ha en annan färg än normalt. Här kan du läsa om varför:

  Om ditt vatten ser konstigt ut

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kunde du inte utföra ditt ärende? Hittade du inte svar på en fråga?

Välkommen att kontakta vår kundservice på e-post eller på telefon under våra telefontider.

Kontakta oss