Gips

Bild och ikon för gips

Gips kan du lämna i en separat container på en returpunkt.

Gips bidrar till försurande utsläpp vid förbränning och ska därför aldrig sorteras tillsammans med avfall som går till förbränning.

Här kan du lämna gips

Lämna gips på en returpunkt.

Så omhändertas gips

Gips som lämnas på returpunkter kan materialåtervinnas, bland annat genom att malas ner till ett gipspulver. Detta pulver kan återanvändas i nytt byggmaterial, till exempel i nya gipsplattor och som tillsatsmedel i betongindustrin. Gipsrester kan också återanvändas som ett jordförbättringsmedel inom jordbruk och som en uppsugare vid läckage av farliga vätskor såsom oljor och syror.