Farligt avfall

Bild och ikon för farligt avfall

Farligt avfall är generellt kemiska produkter som är märkta med så kallade farosymboler. Men även elavfall, läkemedel, asbest och impregnerat trä klassas som farligt avfall och måste tas om hand på rätt sätt.

Till farligt avfall räknas allt som är giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Det kan vara allt från självklart skadliga ämnen som bekämpningsmedel och lösningsmedel, till sådant som verkar mer harmlöst som exempelvis nagellack och brandvarnare.

Lägg aldrig farligt avfall i ditt sopkärl eller spola ner i avloppet.

Farosymboler

Kemikalier som är klassade som farligt avfall är märkta med en symbol. Dessa beskriver vilka faror som kan finnas med produkten och hur man skyddar hälsan och miljön. Det finns symboler för exempelvis frätande, miljöfarliga, explosiva, hälsoskadliga och giftiga kemikalier. Symbolerna är vita med röd ram.

På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa om olika typer av märkning och farosymboler:

Märkning och farosymboler (kemi.se) Länk till annan webbplats.

Här kan du lämna farligt avfall

Du som privatperson lämnar ditt farliga avfall till någon av returpunkterna eller till Samlaren som finns i vissa matvaruaffärer. I en del flerbostadshus finns insamling av farligt avfall i miljörummet. Allt farligt avfall ska vara tydligt märkt så att det kan tas om hand på bästa sätt för miljön.

Returpunkterna

Samlaren

Överblivna läkemedel lämnar du till ett apotek.

Läkemedel

Explosivt avfall, som raketer och ammunition, får du inte lämna på en returpunkt. Kontakta istället polisen.

Så omhändertas farligt avfall

Avfallet behandlas olika beroende på vad det innehåller. Till exempel går en del farligt avfall till förbränning i särskilt anpassade anläggningar och annat till ett säkert slutligt förvar.

Avfall som också är farligt avfall

Elavfall

Läkemedel

Asbest

Impregnerat trä