Lastpallar

Bild och ikon för lastpallar

På returpunkten kan du lämna lastpallarna av typerna helpall, halvpall, engångspall och EUR-pall.

Här kan du lämna lastpallar

Sortera lastpallar som ett eget avfallsslag på samtliga returpunkter.

Så omhändertas lastpallar

Lastpallarna hämtas på returpunkterna och återanvänds precis som de är. En lastpall kan användas många gånger innan det är dags att skicka den till förbränning.