Avfall och återvinning

Läs om våra tjänster som hjälper dig att ta hand om ditt avfall på bästa sätt och var du kan lämna det.

Vi behöver tillsammans förebygga så att avfall inte uppstår genom att tänka på hur vi konsumerar. För att ta vara på resurserna behöver vi bli bättre på att återbruka och på att sortera så att så mycket material som möjligt kan återvinnas.

Gå direkt till

Puffbild

E-tjänster & frågor och svar om avfall och återvinning

Här beställer du till exempel latrinhämtning, matavfallspåsar till flerbostadshus med mera

Puffbild

Sök i sorteringsguiden

Är du osäker på hur du ska sortera och ditt avfall så att det kan återvinnas på bästa sätt? I vår sorteringsguide får du hjälp att sortera rätt.