Matavfall

Bild och ikon för matavfall

Matavfall är det som blir över när du lagar mat eller har ätit, som exempelvis potatisskal och gammalt bröd.

Om matavfallet sorteras rätt kan vi ta vara på både energin och näringen som finns i det. Du gör ett viktigt jobb när du sorterar. Här är exempel på matavfall:

  • Råa eller tillagade matrester, till exempel kött, fisk, grönsaker, ägg, ris och pasta
  • Kaffe- och tesump inklusive filter
  • Bröd, kex, bullar och kakor
  • Skal från frukt och grönsaker
  • Snacks och godis

Så här sorterar du ditt matavfall

Det är viktigt att du bara använder matavfallspåsar från Nodra till matavfallet.

  1. Veckla upp påsen och sätt den i matavfallskorgen.
  2. Ta bort eventuell plast och andra förpackningar och skräp från matresterna.
  3. Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i påsen.
  4. För att undvika lukt, byt påsen efter två till tre dagar, även om den inte är helt fylld.
  5. Knyt ihop påsen ordentligt och lägg den i tunnan eller behållaren för matavfall beroende på hur det ser ut där du bor.
Person
som dragit ut en matavfallspåse från en rulle. På diskbänken bredvid står en
tom matavfallskorg.

Veckla upp påsen och sätt den i matavfallskorgen.

Använd och förvara påsarna rätt

Matavfallspåsarna mår bäst av att förvaras mörk & svalt (5-18°C). Om de kommer i direkt kontakt med solljus, värme och hög luftfuktighet kan de bli sköra och gå sönder vid hanteringen.

Det bästa är att påsarna används tillsammans med de matavfallskorgar som vi delar ut till alla kunder. Korgarna gör att påsen ventileras och att matavfallet torkar. Kontakta din fastighetsägare eller besök en returpunkt för att få en matavfallskorg till din påse.

Grön korg med en grön matavfallspåse i. Korgens lock är stängd. 

Använd matavfallskorgen som du får från oss.

Så får du nya matavfallspåsar

Om du bor i villa får du nya matavfallspåsar genom att knyta en påse på handtaget till ditt kärl. Din sophämtare lämnar då en rulle till dig. Bor du i ett flerbostadshus får du nya påsar av din hyresvärd eller förening. Du kan också få en rulle med matavfallspåsar på en returpunkt.

Fyrfackskärl 2 med en matavfallspåse knuten på handtaget. 

Knyt en påse på handtaget till ditt kärl så får du en ny rulle med matavfallspåsar.

Biogas är bra – minskat matsvinn är bättre

Maten har en lång resa till vårt bord. Mycket av vår mat produceras utomlands och måste transporteras till oss med båt, flyg och lastbil. Maten står för en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan och att framställa den har krävt stora mängder vatten, olja och kemikalier. I Norrköping samlar vi in matavfall som körs till en biogasanläggning och blir till fordonsgas till bilar och bussar. Av matavfallet blir det även biogödsel, en näringsrik produkt som kan spridas på åkrar. Det är förstås jättebra. Men det allra bästa är om matavfallet aldrig uppkommer, och att vi istället äter upp maten som redan är tillverkad och transporterad innan vi köper mer nyodlad och nytillverkad mat. Det sparar också pengar åt dig och ditt hushåll.

Alla kan sortera

Alla i Norrköping har möjlighet att välja att källsortera matavfall. Om du bor i lägenhet är det din fastighetsägare eller förening som beslutar om du ska källsortera matavfall.

Central behandling och produktion av biogas är det bästa sättet att ta hand om matavfallet och därför ser vi gärna att du sorterar ditt matavfall. Vi vill uppmuntra fler till att bidra till ett hållbart kretsloppssamhälle.

Hemkompostera matavfall

Du kan ha en kompost hemma för matavfall. Kom ihåg att kompostering av matavfall kräver en anmälan till Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret.

Kompostering av matavfall – anmälan på minasidor.norrkoping.se Länk till annan webbplats.

Se till att du använder rätt kompostbehållare. Den ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska vara värmeisolerad och ha lock, och botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs. Tänk på att sköta din hemkompost rätt för att minska utsläppen av metangas och lustgas som är värre växthusgaser än koldioxid.

När vi samlar in matavfall och skickar det rötning tillvaratar vi förutom näringsämnen även energi i form av biogas. Denna energi går tyvärr förlorad i en hemkompost. Biogasen minskar användningen av fossila drivmedel och biogödseln från rötningen minskar användningen av konstgödsel vid spridning på åkermark.

Broschyr för utskrift

Mycket av informationen på den här sidan finns i broschyren om matavfall.

Matavfall Pdf, 1.9 MB.