Metall­förpackning

Bild och ikon för metallförpackningar

Konservburkar, sprayburkar (helt tömda), tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar (torra och urskrapade) är exempel på metallförpackningar.

Både stål och aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst.

Är du osäker på om din chipspåse (eller liknande påse) är gjord av plast eller metall? Testa att knyckla ihop den. Vecklar den ut sig igen ska den sorteras som plastförpackning, behåller den sin form ska den sorteras som metallförpackning.

Här kan du lämna metallförpackningar

Om du bor i villa kan du lägga metallförpackningar i dina fyrfackskärl. Om du bor i lägenhet kan din fastighetsägare se till att det finns finns insamling för metallförpackningar i eller vid fastigheten.

Du kan också lämna dina metallförpackningar på en återvinningsstation.

Återvinningsstationer

Sortera inte som metallförpackning

 • Värmeljuskoppar av metall och plast samt marschallhållare
  Värmeljus och marschaller ska självklart sorteras, men inte som förpackningar. Innan du lägger dem i containern för metall på returpunkten, ska du ta bort den lilla vekeshållaren i stål i värmeljuset från aluminiumkoppen. Annars sorteras koppen automatiskt som stål och aluminiumet brinner upp i stålbadet.
 • Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel
  Lämna som farligt avfall på en returpunkt.
 • Sprayburkar som inte är tömda
  Om det låter när du håller sprayknappen intryckt är burken inte tom. Då ska den lämnas som farligt avfall på en returpunkt.
 • Metalliknande påsar som innehåller mer plast eller papper, än metall
  Sortera som plast- eller pappersförpackning beroende på material.
 • Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar
  Lämna som metall på en returpunkt.
 • Elektronik och elartiklar
  Lämna som elavfall på en returpunkt.

Så omhändertas metallförpackningar

Metallförpackningar som samlas in fraktas till en sorteringsanläggning. Där delas aluminium och stål upp med hjälp av en stor magnet. De olika metallerna förs sedan in i en ugn där de smälts ner. Varm flytande metall tappas ut i botten av ugnen och där tillsätts ämnen för att materialet ska få rätt kvalitet. Materialet används sedan till att tillverka nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar. Inget är för litet för att återvinnas, även en kapsyl har betydelse.