Plast­förpackning

Bild och ikon för plastförpackningar

Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska lämnas till återvinning men leksaker, tvättkorgar och andra saker som inte är förpackningar sorteras som restavfall eller grovavfall.

En använd plastförpackning som sorteras och återvinns, halverar klimatpåverkan, jämfört med om den slängs i hushållssoporna och eldas upp (förbränns).

Några exempel på plastförpackningar är

 • plastbärkassar
 • plastpåsar
 • plasttuber
 • refillpaket
 • plastfolie och -film
 • innerpåsar i till exempel müslipaket
 • flaskor av plast
 • burkar av plast
 • små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt)
 • chipspåsar
 • frigolit, även tråg för kött och fisk.

Här kan du lämna plastförpackningar

Om du bor i villa kan du lägga plastförpackningar i dina fyrfackskärl. Om du bor i lägenhet kan din fastighetsägare se till att det finns finns insamling för plastförpackningar i eller vid fastigheten.

Du kan också lämna dina plastförpackningar på en återvinningsstation.

Återvinningsstationer

Sortera inte som plastförpackning

 • Plastleksaker, pulkor, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter av plast som inte är förpackningar
  Lämna på en returpunkt som hårdplast eller energiåtervinning eller lägg i restavfall om det får plats i en vanlig soppåse.
 • Videokassetter/VHS-band, plastfickor och plastmappar
  Lägg i restavfall.
 • Plastförpackningar som innehåller rester av lim, färg, lösningsmedel eller
  liknande
  Lämna som farligt avfall på en returpunkt.

Så omhändertas plastförpackningar

I Norrköping strävar vi efter att ha så stor mängd sorterad plast som möjligt. Plasten från villor och småhus samlas in av oss och lämnas till Producentansvarsorganisationer för förpackningar (PRO) som i sin tur lämnar plasten vidare till Svensk Plaståtervinning i Motala. De har världens största sorteringsanläggning för plaståtervinning och arbetar med att så mycket plast som möjligt ska bli ny råvara som används i nya plastförpackningar och plastprodukter.