Ge & Ta bygg­material

Bild på Ge & Ta-tältet samt ikon för återbruk

Privatpersoner och företag kan lämna överblivet byggmaterial till Ge & Ta byggmaterial.

Byggmaterial som du inte längre har behov av kan ändå vara till nytta för någon annan. Därför kan du lämna överblivet byggmaterial till Ge & Ta så att materialet kan få en andra chans till att användas igen. Ge & Ta finns på Returpunkt Åby, Norrköping, Krokek och Östra Husby.

Byggmaterial som lämnas in ska vara i fint skick. Både privatpersoner och företag är välkomna att lämna material.

Privatpersoner är även välkomna att hämta material kostnadsfritt. Tältet är öppet samma tider som returpunkten är öppen.

Här kan du lämna byggmaterial

På Returpunkt Åby finns ett stort tält direkt till höger när du kommer in på området där lämnar du in byggmaterialet. Om du kommer i företagsregistrerad lastbil behöver du inte betala för att lämna överblivet byggmaterial så länge du inte åker upp på rampen. Ta vägen till vänster om rampen för att komma ut från returpunkten.

På Returpunkt Norrköping finns en container vid elavfall, precis efter genvägen. Om du kommer i företagsregistrerad lastbil behöver du inte betala för att lämna överblivet byggmaterial så länge du använder genvägen till vänster efter återvinningsstationerna och pantmaskinen. Om du åker rakt fram och utmed planket kommer du att få en faktura för ditt besök.

På Returpunkt Krokek finns en container på höger sida efter rishögen.

På Returpunkt Östra Husby finns Ge & Ta i ladan.

Områdeskartor med information om vart du hittar Ge & Ta byggmaterial finns på respektive returpunkts webbsida.

Returpunkter

Allt inlämnat material vägs av personalen på returpunkten och därför vill vi att du kontaktar personalen när du vill lämna något.

Detta kan du lämna in

Vi tar emot

 • hela fönster och dörrar
 • nytt eller fint virke, brädor, reglar och lister (minst en meter)
 • hela skivor i trä eller gips
 • isolering i säck eller hela skivor
 • cement i säck
 • takpannor och tegelstenar
 • kakel, klinkers & betongplattor
 • byggplast
 • verktyg
 • skruv, spik & beslag.

Detta ska du inte lämna till Ge & Ta byggmaterial

Vi tar inte emot

 • elektriska verktyg
 • farligt avfall.

Övrigt återbruk, så som möbler, textilier och husgeråd lämnas in i våra återbrukscontainrar.

Material som inte hämtas

Det byggmaterial som inte hämtas av någon sorteras ut och läggs i rätt fraktion på returpunkten.