Trädgårdsavfall från flerbostadshus

Har du trädgårdsavfall som du inte har möjlighet att lämna själv på en returpunkt kan du beställa hämtning vid din fastighet.

Du beställer genom att kontakta vår kundservice och betalar en avgift för tjänsten.

Kundservice

Vem kan beställa hämtning?

Om du är fastighetsägare till flerbostadshus eller äger fastigheter innehållande verksamheter kan du beställa hämtning av trädgårdsavfall vid din fastighet.

Beställ container

Du kan beställa dessa containerstorlekar för hämtning av trädgårdsavfall:

 • container 10 m³
 • container täckt 20 m³
 • container 22 m³
 • container 30 m³.

Maxvikt för samtliga containrar är 10 ton.

Innan utkörning måste en godkänd plats för containern finnas och det är du som beställer containern som ansvarar för att det finns ett tillstånd för utplaceringen. En godkänd plats innebär att ytan där containern placeras är hårdgjord och att hämtning kan ske utan hinder. Containrarna rullas på plats och kräver därför ett större utrymme. Containrarna är cirka 2,6 m breda och cirka 6,3 m långa, höjden varierar beroende på storlek.

Avgift

Du betalar för hyra av en container. När du beställer en container får du ha den i 5 dygn, för extra dygn tillkommer en avgift.

Prislista för hämtning av trädgårdsavfall i container.

Containervolym

Pris för första 5 dygnen

Pris för tillkommande dygn

10 m³

4 406 kr

149 kr

20 m³ täckt container

5 260 kr

222 kr

22 m³

5 260 kr

222 kr

30 m³

5 828 kr

299 kr

Priserna avser hyra och transport av container samt sortering och behandling av avfallet oavsett fyllnadsgrad per container. Behöver du en extra hämtning under hyresperioden tillkommen en extra avgift.

Priser är inklusive moms enligt Avfallstaxa 2024.

Avfallstaxa

Krav på sortering

I containern för trädgårdsavfall kan du lämna både mindre och grövre trädgårdsavfall.

Som trädgårdsavfall räknas exempelvis:

 • fallfrukt
 • löv
 • gräsklipp
 • mossa
 • blommor
 • ris
 • grenar
 • stammar
 • granar.

Du får inte lämna:

 • plastpåsar
 • sopsäckar
 • pallkragar
 • krukor
 • trädgårdsverktyg
 • invasiva växter (exempelvis lupiner).

Invasiva växter får aldrig sorteras som trädgårdsavfall. Det är mycket viktigt att de hanteras på rätt sätt för att förhindra spridning.

Växtavfall från främmande invasiva växter

Felsorteringsavgift kan komma att tas ut vid felsortering.

Informationsblad

Ladda ner informationsbladet för att skriva ut och sätta upp i din fastighet för att informera om vad som får, och inte får lämnas i containern för trädgårdsavfall.

Informationsblad - Trädgårdsavfall Pdf, 92.4 kB.

Hämtningsdag

På hämtningsdagen ska avfallet vara placerat i containern senast kl. 06.30.

Senast uppdaterad:

Illustration och ikon

Trädgårdsavfall

Läs mer om trädgårdsavfall i vår sorteringsguide.

Puffbild

Sök i sorteringsguiden

Är du osäker på hur du ska sortera och ditt avfall så att det kan återvinnas på bästa sätt? I vår sorteringsguide får du hjälp att sortera rätt.