Trädgårdsavfall från flerbostadshus

Har du trädgårdsavfall som du inte har möjlighet att lämna själv på en returpunkt kan du beställa hämtning vid din fastighet.

Du beställer genom att kontakta vår kundservice och betalar en avgift för tjänsten.

Kundservice

Vem kan beställa hämtning?

Om du äger en villa, ett radhus eller fritidshus kan du beställa hämtning av trädgårdsavfall vid din fastighet. Det samma gäller om du är fastighetsägare till flerbostadshus eller äger fastigheter innehållande verksamheter.

Avgift

Du betalar för hyra av en container. När du beställer en container får du ha den i 5 dygn, för extra dygn tillkommer en avgift, se avgift i taxan.

Avgifter och regler för avfall

Beställ container

Du kan beställa dessa containerstorlekar för hämtning av trädgårdsavfall:

  • container 10 m³
  • container täckt 20 m³
  • container 22 m³
  • container 30 m³.

Maxvikt för samtliga containrar är 10 ton.

Innan utkörning måste en godkänd plats för containern finnas och det är du som beställer containern som ansvarar för att det finns ett tillstånd för utplaceringen. En godkänd plats innebär att ytan där containern placeras är hårdgjord och att hämtning kan ske utan hinder. Containrarna rullas på plats och kräver därför ett större utrymme. Containrarna är cirka 2,6 m breda och cirka 6,3 m långa, höjden varierar beroende på storlek.

Packa och ställ ut i tid

På hämtningsdagen ska avfallet vara placerat i containern senast kl. 06.30.

Om avfallet lämnas i storsäckar ska de vara förslutna med tejp eller snöre.

Senast uppdaterad:

Illustration och ikon

Trädgårdsavfall

Läs mer om trädgårdsavfall i vår sorteringsguide.

Puffbild

Sök i sorteringsguiden

Är du osäker på hur du ska sortera och ditt avfall så att det kan återvinnas på bästa sätt? I vår sorteringsguide får du hjälp att sortera rätt.