Tillgänglighet

Nodra AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur nodra.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nodra.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela vår kundservice.

Kontakta oss

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se) Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Alla dokument på webbplatsen är inte helt tillgängliga ännu. Följande dokument behöver uppdateras och göra tillgängliga.

Broschyrer och infoblad:

 • Allmänna villkor fiberanslutning
 • Allmänna villkor fiberanslutning Flerbostadshus
 • Klimatbokslut
 • Installation av pumpstation Compit 901 med DXG-Pump
 • Nodra Årsredovisning 2023

Blanketter:

 • Ägarbyte för avfall, vatten och avlopp
 • Anmälan av fettavskiljare och vegetabilisk olja
 • Beställning av fiberanslutning-Stadsnät
 • Beställning av fiberanslutning-Fiberförening Passiv till aktiv
 • Beställning av fiberanslutning-Stadsnät Efteranslutning
 • VA-beställning för enfamiljshus
 • VA-beställning för verksamhet
 • Beställning av byggvatten för verksamheter
 • Beställning av proppning av serviser
 • Beställning av sprinklerservis
 • Anmälan vid skada på egendom
 • Anmälan vid vattenskada på egendom

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsens är tillgänglighetstestad mot WCAG 2.2 och EN 301 549 V2.1.2 (EU-direktiv/Europeisk standard). Webbplatsen är även validerad mot Funkas kravlista. Vid den interna testningen, en manuell självskattning, har vi använt en dator med operativsystemet Windows 11, Google Chrome och tredjepartverktygen Lighthouse, Axe DevTools, Wave, Zoom text only och WebAIM contract checker. Vi har även använt en riktigt iPhone och andra simulerade mobiltelefoner med hjälp av BrowserStack.

Senaste bedömningen gjordes den 23 november 2023.

Webbplatsen publicerades den 4 december 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 december 2023.

Senast uppdaterad: