Tidningar

Bild och ikon för tidningar

Ett sätt att bidra till minskad energiåtgång och att färre träd avverkas är att lämna dina gamla dagstidningar, trycksaker, kontorspapper och annat returpapper till återvinning.

Bland tidningar lägger du

 • dags- och veckotidningar
 • magasin
 • tidskrifter
 • kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger)
 • reklamblad
 • broschyrer
 • kontorspapper
 • skriv- och ritpapper
 • pocketböcker.

Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning. Omslagspappret kring skrivarpapper lämnas som pappersförpackning.

Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Här kan du lämna tidningar

Om du bor i villa kan du lägga tidningar i dina fyrfackskärl. Om du bor i lägenhet kan din fastighetsägare se till att det finns finns insamling för tidningar i eller vid fastigheten.

Du kan också lämna dina tidningar på en återvinningsstation.

Återvinningsstationer

Sortera inte som tidningar

 • Kuvert, vykort och post it-lappar
  Lägg i restavfallet. Klistret på dessa orsakar skador på valsarna i återvinningsanläggningen för pappersförpackningar.
 • Presentpapper
  Sortera som pappersförpackning.
 • Böcker
  Lämna i containern för böcker på en returpunkt eller lägg i restavfallet.

Så omhändertas tidningar

Tidningar och returpapper transporteras till ett pappersbruk där de återvinns för att bli nya tidningar eller toalett- och hushållspapper.