Däck

Bild och ikon för däck med och utan fälg

Däck, både med och utan fälg, från personbil, moped och motorcykel lämnas till returpunkten.

Uttjänta däck kan fortsätta att göra nytta i många år efter att de inte längre går att köra med, men i annan form. Många av däcken mals ner till granulat, det vill säga små korn, som har många användningsområden, till exempel vid framställning av konstgräs, asfalt, löparbanor och lekplatser.

Här kan du lämna däck

Du kan lämna däck, både med och utan fälg, på alla våra returpunkter. Det gäller även dubbdäck. Däcken får komma från personbil, moped och motorcykel.

Däck utan fälg får endast lämnas av privatpersoner. Vi tar emot max 8 däck per besök.

Cykeldäck sorterar du som restavfall.

Så omhändertas däck

Det är däckproducentens ansvar att se till att däcken återanvänds, materialåtervinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. Producenten har kravet på sig att lämna uppgifter till Naturvårdsverket om resultatet av återanvändningen, materialåtervinningen och andra förhållanden som rör det slutliga omhändertagandet av däck.