Behandling av personuppgifter

Det viktigt för oss att du känner dig trygg i att dina kontaktuppgifter är säkra när du använder vår digitala kanaler, vår webbplats, Mina sidor, appen Nodra, eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. De personuppgifter som vi sparar från dig som kund är personnummer, namn, adress, fastighetsbeteckning, e-postadress och det telefonnummer som du har angett till oss att du vill bli kontaktad på.

Dina personuppgifter som vi sparar i vår kunddatabas får vi endast använda för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, exempelvis ge dig en fiberanslutning eller ett avfallsabonnemang.

Registreringen av dina personuppgifter hanterar vi i enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), en lagstiftning som 2018 ersatte den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL). Vi sparar dina personuppgifter hos oss så länge som det behövs för att uppnå ändamålet med behandlingen eller enligt lag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Om personuppgifter för över till ett land utanför EU ansvarar vi för att avtal tecknas som motsvarar EU-kommissionens krav på legal överföring.

Dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är Nodra AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill:

  • Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
  • Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
  • Begära överföring av uppgifter till andra kommuner.
  • Göra invändningar.
  • Begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. Hör därför gärna av dig till till vår kundservice om du har några frågor.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Klaga på en felaktig behandling av dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: