Självservice Fakturor och abonnemang

Här hittar du e-tjänster, blanketter, guider samt frågor och svar som rör dina fakturor och abonnemang.

Vanliga frågor och svar

 1. Om vi behöver stänga av vattnet publicerar vi driftinformation på vår webbplats och i vår app. Vid planerade vatten avstängningar skickar vi sms till mobilnummer som är registerade på de adresser som berörs.

  Driftinformation

  Nodras app

  Driftinformation via sms

  Om du inte har något vatten i kranen, och vet att det inte beror på något i din fastighet, och om inte ser någon driftinformation på vår webbplats behöver du kontakta oss så att vi kan undersöka om det finns en vattenläcka.

  Kontakta oss

 2. Om du ska flytta ska du inte säga upp dina abonnemang utan ni gör ett ägarbyte.

  Flyttanmälan och ägarbyte

  Du inte ska nyttja din fastighet under en period kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen hos Miljö och hälsa hos Norrköpings kommun.

  Ansök om uppehåll i sophämtningen

 3. Den fasta avgiften är lägre för en fastighet med beviljat uppehåll, även kallad dispens, än ett vanligt abonnemang. Se avfallstaxan för information om de fasta avgifterna.

  Avfallstaxa

  Vid uppehåll i hämtning debiteras fortfarande en fast avgift för de avfallstjänster som fastighetsinnehavaren generellt har behov av, till exempel besök vid returpunkt.

  Detta gäller även om ingen bor i en byggnad, att den för tillfället används som förråd eller att den är obeboelig. En obeboelig byggnad kan generera avfall som kan behöva tas om hand vid en returpunkt.

 4. Som privatperson kan du till exempel betala med autogiro, via Kivra eller som e-faktura. Företag kan även betala med EDI-fakturering.

  Läs mer hur du gör för att använda ett annat betalsätt:

  Självservice Fakturor och abonnemang

 5. Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i Avfallstaxan.

  Avfallstaxa

 6. Du betalar en brukningsavgift för att använda vatten, dagvatten och spillvatten. Avgiften består av en fast del och en rörlig del. Ska du ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp behöver du betala en anläggningsavgift. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i taxan för vatten och avlopp, VA-taxan.

  VA-taxa

 7. Vi gör inte avdrag på fakturan vid utebliven sophämtning eftersom du betalar ett årligt avfallsabonnemang. Den årliga avgiften betalar du månadsvis, men det är alltså inte en avgift per avfallshämtning, utan avgiften är ett avfallsabonnemang som bygger på mängden avfall vi samlar in och hanterar samt allt runt om kring som behövs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster.

Kontakta oss

Kunde du inte utföra ditt ärende? Hittade du inte svar på en fråga?

Välkommen att kontakta vår kundservice på e-post eller på telefon under våra telefontider.

Kontakta oss

Puffbild

Driftinformation

Läs om aktuella och planerade driftstörningar i vår leverans av vatten, sophämtning, fibernätet eller förändringar i våra öppettider.

Puffbild

Nyheter

Läs om nyheter och förändringar i vår verksamhet, vårt förebyggande arbete eller händelser som rör avfall, bredband och vatten i Norrköping och omvärlden.