Grovavfall från flerbostadshus

Har du grovavfall som du inte har möjlighet att lämna själv på en returpunkt kan du beställa hämtning vid din fastighet. Med grovavfall menar vi restavfall som är för stort eller otympligt för att få plats i en soppåse, till exempel möbler, mattor och madrasser.

Du beställer abonnemang eller enstaka hämtningar genom att kontakta vår kundservice.

Kundservice

Vem kan beställa hämtning?

Om du är fastighetsägare till flerbostadshus eller äger fastigheter innehållande verksamheter kan du beställa hämtning av grovavfall.

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar du din fastighetsägare, som har skyldighet att se till att du har möjlighet att lämna grovavfall i närheten av fastigheten.

Om du driver ett företag och hyr dina lokaler, kontakta din fastighetsägare för att veta vad som gäller för hämtning av ditt grovavfall.

Avgift

Du kan beställa grovavfall på abonnemang eller extra hämtning. För abonnemang betalar du en årsavgift. För akut extrahämtning eller för hämtning inom 2 dagar, betalar du en fast avgift samt en rörlig avgift per påbörjad kubikmeter avfall.

Avgifter och regler för avfall

Beställ container

Du kan beställa dessa containerstorlekar för hämtning av grovavfall:

 • container 10 m³
 • container täckt 20 m³
 • container 22 m³
 • container 30 m³.

Maxvikt för samtliga containrar är 10 ton.

Innan utkörning måste en godkänd plats för containern finnas och det är du som beställer containern som ansvarar för att det finns ett tillstånd för utplaceringen. En godkänd plats innebär att ytan där containern placeras är hårdgjord och att hämtning kan ske utan hinder. Containrarna rullas på plats och kräver därför ett större utrymme. Containrarna är cirka 2,6 m breda och cirka 6,3 m långa, höjden varierar beroende på storlek. När du beställer en container får du ha den i 5 dygn, för extra dygn tillkommer en avgift, se avgift i taxan.

Sprid gärna ut och fördela tunga föremål i containern och fyll den högst till dess övre kant.

Krav på sortering

Som grovavfall räknas bland annat

 • möbler
 • madrasser och sittdynor
 • cyklar
 • mattor
 • krukor
 • pulkor
 • klotgrillar.

Det avfall som lämnas för upphämtning kommer senare i processen att sorteras utifrån hur vi bäst behandlar avfallet. Det innebär till exempel att cyklar och klotgrillar kommer att hanteras som metallskrot, och pulkor och plastmöbler kommer att hanteras som plast.

Du får inte lämna

 • elavfall
 • kläder
 • bildäck
 • bilbatterier
 • soppåsar med restavfall
 • farligt avfall t.ex. olja och färg
 • gips.

Felsorteringsavgift kan komma att tas ut vid felsortering.

Informationsblad

Ladda ner informationsbladet för att skriva ut och sätta upp i din fastighet för att informera om vad som får, och inte får lämnas som grovavfall.

Informationsblad - Grovavfall Pdf, 74.2 kB.

Packa, märk upp och ställ ut i tid

På hämtningsdagen ska grovavfall vara placerade i containern eller där hämtningsfordonet kan köra intill och kan vända, alltså vid farbar väg. Placera ut grovavfall senast kl. 06.30 och märk gärna upp det du ställer ut med “grovavfall”.

Om du inte slänger avfallet i en container måste du packa det i kollin, till exempel lägga mindre grovavfall i en kartong.

Senast uppdaterad: