Hämtning av grovavfall från villa och fritidshus

Har du grovavfall som du inte har möjlighet att lämna själv på en returpunkt kan du beställa hämtning vid din fastighet. Med grovavfall menar vi restavfall som är för stort eller otympligt för att få plats i en soppåse, till exempel möbler, mattor och madrasser.

Du beställer genom att kontakta vår kundservice och betalar en avgift för hämtningen.

Kundservice

Vem kan beställa hämtning?

Om du äger en villa, ett radhus eller fritidshus kan du beställa hämtning av grovavfall vid din fastighet. Det samma gäller om du är fastighetsägare till flerbostadshus eller äger fastigheter innehållande verksamheter.

Grovavfall från flerbostadshus

Avgift

Du betalar en fast avgift, för akut hämtning eller för hämtning inom 2 dagar, samt en rörlig avgift per påbörjad kubikmeter avfall.

Avgifter och regler för avfall

Beställ container

Du kan beställa dessa containerstorlekar för hämtning av grovavfall:

 • container 10 m³
 • container täckt 20 m³
 • container 22 m³
 • container 30 m³.

Maxvikt för samtliga containrar är 10 ton.

Innan utkörning måste en godkänd plats för containern finnas och det är du som beställer containern som ansvarar för att det finns ett tillstånd för utplaceringen. En godkänd plats innebär att ytan där containern placeras är hårdgjord och att hämtning kan ske utan hinder. Containrarna rullas på plats och kräver därför ett större utrymme. Containrarna är cirka 2,6 m breda och cirka 6,3 m långa, höjden varierar beroende på storlek. När du beställer en container får du ha den i 5 dygn, för extra dygn tillkommer en avgift, se avgift i taxan.

Sprid gärna ut och fördela tunga föremål i containern och fyll den högst till dess övre kant.

Krav på sortering

Som grovavfall räknas bland annat

 • möbler
 • madrasser och sittdynor
 • cyklar
 • mattor
 • krukor
 • pulkor
 • klotgrillar.

Det avfall somlämnas för upphämtning kommer senare i processen att sorteras utifrån hur vi bäst behandlar avfallet. Det innebär till exempel att cyklar och klotgrillar kommer att hanteras som metallskrot, och pulkor och plastmöbler kommer att hanteras som plast.

Du får inte lämna

 • elavfall
 • kläder
 • bildäck
 • bilbatterier
 • soppåsar med restavfall
 • farligt avfall t.ex. olja och färg
 • gips.

Vid renovering av en fastighet ska avfallet inte sorteras som grovavfall. Beställ i stället hämtning av bygg- och rivningsavfall.

Hämtning av bygg- och rivningsavfall från villa och fritidshus

Packa, märk upp och ställ ut i tid

På hämtningsdagen ska grovavfall vara placerade där hämtningsfordonet kan köra intill och kan vända, alltså vid farbar väg. Placera ut grovavfall senast kl. 06.30 och märk gärna upp det du ställer ut med “grovavfall”.

Du måste packa avfallet i kollin, till exempel lägga mindre grovavfall i en kartong.

Senast uppdaterad: