Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du som privatperson lämna dina förpackningar och returpapper. Den 1 januari 2024 tar Nodra över drift och underhåll av återvinningsstationerna från Förpackningsinsamlingen (FTI).

För förpackningar gäller producentansvar, vilket betyder att de som tillverkar produkterna ansvarar för att de samlas in och återvinns. Returpapper och tidningar är ett kommunalt ansvar. Men du kan ändå lämna det på en återvinningsstation.

Vi behöver alla hjälpas åt att hålla det rent och snyggt kring återvinningstationerna för allas trevnad. Lägg dina förpackningar i containrarna och lämna inget avfall utanför containrarna.

Avfall som du kan lämna på en återvinningsstation

På de flesta återvinningsstationer finns det även en behållare där du kan lämna småbatterier samt behållare där du kan lämna hela och rena kläder.

Det är bara hushåll som får lämna sina förpackningar på en återvinningsstation. De är inte till för företag och verksamheter.

Förpackningar från företag

Hitta återvinningsstation

Återvinningsstationer i Norrköpings kommun

Namn på återvinnings­stationen

Adress

Abel Beckers gata

Abel Beckers gata 3

Arkösund

Arkösundsvägen 543

City Gross

Malmgatan 41

ICA Klockaretorpet

Folkborgsvägen 1

ICA Skärblacka

Skogängsvägen 13

Jursla

Lillsjövägen 4A

Klockartorpet Valthornet

Torsten Fogelqvist Gata 120

Krokek Resecentrum

Krokek Resecentrum

Lindö

Aktergatan 4

Returpunkt Krokek

Sjöviksvägen 161

Returpunkt Norrköping

Fridhemsvägen 7

Returpunkt Skärblacka

Förrådsvägen 2

Returpunkt Åby

Hydraulvägen 10

Returpunkt Östra Husby

Företagsgården Östra Husby

Stortorget

Stortorget 1

Vilbergen Centrum

Urbergsgatan 99

Åby Centrum

Åbymovägen 1

Karta i Nodras app

I Nodras app kan du se en karta över alla återvinningsstationer i Norrköpings kommun.

Nodras app

Felanmälan

Du kan göra en felanmälan här på nodra.se eller i Nodras app om en behållare är full eller om återvinningstationen behöver städas.

Felanmälan återvinningsstation

Nodras app

De behållare för kläder som finns på de flesta återvinningsstationerna tillhör hjälporganisationerna som hämtar kläderna. Ta direkt kontakt med dem om du ser att en behållare behöver tömmas.

Återvinningsstationer som tagits bort

Några återvinningsstationer har tagits bort sedan vi tog över driften.

  • Smedby: Markägaren ville inte ha kvar återvinningsstationen
  • Skogvaktaregatan (Eneby): Markägaren ville inte ha kvar återvinningsstationen
  • ICA Maxi (Ingelsta Shopping): Markägaren behövde platsen för parkering.
  • Gamla Coop forum på Blygatan. Markägaren vill använda platsen till ny parkering i samband med ombyggnationen.
  • ICA Brasken Norsholm. Trafikverket äger marken och återvinningsstationen låg precis vid tågspåret. Om det till exempel skulle börja brinna i containrarna och tågtrafiken därmed blir påverkad så skulle Nodra behöva ta alla kostnader. Det var en risk som vi inte var villiga att ta och därför är den nerlagd.
  • Skärblacka idrottsplats: Nodra och vägföreningen kom inte överens om villkoren för marken och hanteringen av skötseln av återvinningsstationen.

Återvinningsstation i Svärtinge

Vi planerar att etablera en återvinningsstation i Svärtinge som beräknas kunna finnas på plats i slutet av 2024.

Ser över möjligheten till fler återvinnings­stationer

Nodra kommer under 2024 att utreda om det finns behov och möjlighet att etablera fler återvinningsstationer i kommunen.

Senast uppdaterad: