Förpackningar och returpapper från flerbostadshus

Den 1 januari 2024 tog Nodra över ansvaret att samla in förpackningar från hushåll. Insamling av returpapper ansvarar Nodra för sedan några år tillbaka. Senast 1 januari 2027 måste du som fastighetsägare till flerbostadshus ordna fastighetsnära insamling av förpackningar.

Du som fastighetsägare måste från den 1 januari 2024 anlita något av företagen som Nodra har avtal med för insamling av förpackningar, om du vill erbjuda dina hyresgäster att kunna sortera ut förpackningar. Förpackningar från så kallade specialbostäder ska också hämtas av Nodras auktoriserade entreprenörer.

Auktorisationsavtal

Auktorisationsavtalet gäller från den 1 januari 2024 och tillsvidare. Det omfattar både förpackningar och returpapper. I auktorisationsavtalet framgår de krav som vi ställer på de auktoriserade entreprenörerna. Det avtal som du som fastighetsägare till flerbostadshus upprättar med en auktoriserad entreprenör ska stämma överens de krav som vi ställer i auktorisationsavtalet.

Auktorisationsavtal för förpackningsinsamling flerbostadshus Pdf, 199.4 kB.

Auktoriserade entreprenörer

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus tar själv kontakt med de auktoriserade entreprenörerna.

Vi uppdaterar sidan om fler entreprenörer blir auktoriserade. Ha gärna en dialog med din nuvarande entreprenör för att höra om de planerar att vara en del av auktorisationssystemet.

Avgift enligt maxtaxa

Maxtaxan är ett takpris och innebär att den avgift som de auktoriserade företagen tar ut av fastighetsägarna inte får överstiga denna. Maxtaxan hittar du på sidan Avfallstaxa.

Avfallstaxa

Insamling av förpackningar i underjordsbehållare

Insamling av förpackningar och returpapper i underjordsbehållare ingår inte i auktorisationssystemet.

Kontakta vår kundservice för att lägga upp ett abonnemang för hämtningen.

Avgifterna för hämtning av förpackningar hittar du i bilagan till avfallstaxa 2024.

Avfallstaxa

Rapportera förpackningsinsamling och få ersättning

Du som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall som hämtas av någon av de auktoriserade entreprenörerna, eller som hämtas i underjordsbehållare, kan ansöka om ersättning, vilket innebär att du inte behöver stå för hela insamlingskostnaden. Din ersättning gäller från den dagen du rapporterar in dina uppgifter till oss.

Ersättningen grundar sig på den modell som är fastslagen av Naturvårdsverket och som bekostas av förpackningsproducenterna. Ersättningen kommer oftast inte att täcka hela kostnaden för insamlingen men det blir ett bidrag till dig.

Du behöver inte ha insamling av alla förpackningar för att få ersättning. Du får ersättning för de förpackningsslag som du samlar in.

Din ersättning baseras på antal hushåll och eventuella verksamheter som delar behållare för förpackningar i avfallsutrymmet samt vilka förpackningsslag som ni sorterar ut.

Så gör du för att rapportera

Du kan antingen fylla i ett formulär eller ladda ner en excelmall och skicka in till oss för att få ersättning för insamling av förpackningsavfall.

Rapportera insamling av förpackningar i flerbostadshus

Ersättning per förpackningsslag

I tabellen nedan ser du vilken ersättning per förpackningsslag som Naturvårdsverket har beslutat. Vi väntar på besked från Naturvårdsverket och Skatteverket om vi ska dra av moms vid utbetalning av ersättningen till fastighetsägarna. Vi informerar här så snart vi vet.

Ersättning för hushåll och samlokaliserade verksamheter i flerbostadshus enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar, 2024-01-01.

Förpackningsslag

Ersättning per lägenhet och verksamhet/år

Pappers­förpackningar

93 kr

Plast­förpackningar

105 kr

Glas­förpackningar (färgade och ofärgade)

35 kr

Metall­förpackningar

23 kr

Om du behöver tömning tätare än grundhämtningen kommer ersättningen inte att täcka detta och du står själv för den kostnaden.

Tjänster såsom städning och dragväg ingår inte i ersättningen. Observera att ersättningen inte omfattar insamlingen av returpapper.

Obligatorisk med fastighetsnära insamling av förpackningar från den 1 januari 2027

Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll kunna lämna sina förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas till separat fastighetsnära insamling.

Du som idag inte har insamling av förpackningar behöver så snart som möjligt börja planera för hur du ska uppfylla kravet på fastighetsnära insamling av förpackningar.

Det är du som fastighetsägare som väljer hur du vill samla in förpackningar, till exempel kärl på gården, underjordsbehållare eller i miljörum, men vi ställer krav på utformningen av det avfallsutrymme som du väljer.

Ta kontakt med någon av Nodras auktoriserade entreprenörer för frågor om uppstart av abonnemang, dimensionering av antal kärl för förpackningar och tömningsfrekvens.

Om du ska bygga om eller bygga nytt vill vi att du så tidigt som möjligt tar kontakt med oss för mer information och råd.

Ordna avfallsutrymme till flerbostadshus

Senast uppdaterad: