Restavfall från flerbostadshus

Här hittar du information om storlekar på kärl för restavfall och hämtningsintervall.

Sopkärl för restavfall

Till restavfall erbjuder vi fyra olika storlekar på kärl. Kärlen för restavfall är gröna.

Tabellen visar storlekar på kärl för restavfall.

Volym (liter)

Bredd (mm)

Djup (mm)

Höjd (mm)

140

484

550

1065

190

575

705

1075

370

770

811

1104

660

1255

840

1218

Hämtningsintervall för restavfall i kärl

Hämtningsintervallen är varannan vecka eller 1-5 gånger i veckan för hämtning av avfall i kärl.

Blir ditt kärl full mellan hämtningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i kärlen är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I hämtningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra kärlet till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta måste du betala extra.

Andra typer av behållare

Det finns även möjlighet att få restavfall hämtat i underjordsbehållare, container eller sopsug.

Installera underjordsbehållare och sopsug

Mer om restavfall

Restavfall

Senast uppdaterad: