Lyckad avfallssortering i flerbostadshus

En fungerande avfallssortering är en utmaning för många fastighetsägare till flerbostadshus. Här får du våra tips på vad du kan göra för att förbättra avfallssorteringen i din fastighet.

Felsorterat avfall, skräpiga avfallsutrymmen och överfulla kärl är problem som många fastighetsägare känner igen och brottas med. Följ gärna våra tre steg för hur du tillsammans med boende lyckas med avfallssorteringen.

Trevligt

En ren och välordnad plats för avfallshanteringen skapar trygghet och gör det lättare för de boende att sortera rätt. Se till att hålla avfallsutrymmen och behållare rena. Sätt gärna upp städ- och tömningsschema. Om ni har avfallssorteringen i ett rum, tänk då också på att:

 • kontrollera att belysningen fungerar. Använd gärna belysning som tänds automatiskt så fort dörren öppnas. Skymningsbelysning ökar också trivseln och tryggheten
 • kontrollera att ventilationen fungerar
 • ha fungerande dörrar och lås, att låsen är enkla att låsa samt att dörrarna har dörrstopp för att underlätta för sophämtarna.

Här kan du läsa mer om hur avfallsrum ska vara utformade:

Bygg bra avfallsrum

Tydligt

För att få en bra sortering är information om hur man ska sortera jätteviktigt. Det är också viktigt att boende har rätt utrustning i köket.

 • Se till att matavfallspåsar alltid finns lättillgängliga i till exempel avfallsrummet eller tvättstugan.

Beställ matavfallspåsar för flerbostadshus

 • Se till att alla lägenheter har påshållare att placera matavfallspåsen i. Det underlättar hanteringen och viktigt för att få matavfallssorteringen att fungera bra. Kontakta oss om du saknar påshållare
 • Informera de boende om hur de ska använda påshållaren och matavfallspåsarna och var de kan hämta nya matavfallspåsar
 • Informera de boende om var avfallsutrymmet ligger och var de kan lämna sina förpackningar, grovavfall och farligt avfall om de inte kan lämna dessa avfallsslag vid fastigheten.
 • Satsa lite extra på nyinflyttade. Informera gärna både skriftligt och muntligt om hur avfallshanteringen fungerar i din fastighet
 • Se över om era avfallsutrymmen har bra och tydlig skyltning. Om inte, kontakta oss och få skyltar och dekaler för de avfallsslag som vi hämtar
 • Samla all information på ett ställe, till exempel i en pärm till de boende
 • Tipsa om Nodras digitala sorteringsguide

Sorteringsguide

Trovärdigt

Det finns en hel del forskning som visar att vi behöver få återkoppling på vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre för att ändra vårt beteende. Här är några tips på hur du kan jobba med positiv återkoppling till dina boende.

 • Prata med boende om hur de tycker att sorteringen fungerar och om de har förslag på hur sorteringen kan bli bättre.
 • Sätt upp mål om att minska restavfallet och öka sorteringen.
 • Anställ miljövärdar som bemannar avfallsutrymmena eller informerar genom dörrknackning. Många boende är engagerade och skulle kunna få uppdraget att vara miljövärdar. Syftet är att skapa personlig närvaro, observera de boendes sortering och skapa en positiv dialog kring återvinning.
 • Beröm och kanske belöna boende när det blir en förbättring, till exempel om ni har fått färre felsorteringsavgifter, nedskräpningen har minskat eller när boende är mer nöjda med sopsorteringen.

Checklista

Ta gärna hjälp av vår checklista för att förbättra sorteringen i er fastighet.

Checklista för lyckad avfallssortering i flerbostadshus Pdf, 222.1 kB.

Senast uppdaterad: