Hämtning av avfall i flerbostadshus

I bostadsrätter och flerbostadshus har fastighetsägaren ansvar att ordna avfallsinsamling. Du som fastighetsägare tecknar abonnemang med Nodra för hämtning av kommunalt avfall från din fastighet.

Kommunalt avfall är avfall från hushåll och avfall som liknar avfall från hushåll. Kommunalt avfall kallades tidigare för hushållsavfall. Här kan du läsa mer om de tjänster som vi erbjuder för hämtning av kommunalt avfall från din fastighet.

Hämtning från specialbostäder

Nodra har ansvar för att samla in avfall från specialbostäder som äldreboenden, gruppbostäder och studentbostäder i korridor. Andra boendeformer som inte räknas som hushåll utan istället som verksamheter har hämtning av matavfall och restavfall från Nodra, men förpackningar hämtas av valfritt privat företag.

Avfall och återvinning för specialbostäder och andra boendeformer

Verksamhetsavfall

En del avfall uppkommer även vid drift och skötsel av fastigheten. Det kan till exempel vara trädgårdsavfall, avfall från renovering, fasta inventarier, farligt avfall och elavfall. Det här avfallet klassas som verksamhetsavfall. Eftersom Nodra inte ansvarar för verksamhetsavfall så behöver du anlita valfritt företag för att transportera bort detta, och se till att företaget har tillstånd att transportera avfall. Beroende på avfallets mängd kan du även lämna vissa avfallsfraktioner på returpunkterna – mot avgift.

Företagsbesök på returpunkterna