För dig som bor i lägenhet

Här samlar vi information om avfallssortering och skyldigheter för dig som bor i flerbostadshus.

Bor du i lägenhet ingår vatten, avlopp och avfallshämtning i din månadsavgift. Det är viktigt men också ett lagkrav enligt avfallsförordningen att sortera ditt avfall.

Fastighets­ägarens ansvar

Det är fastighetsägarens eller styrelsens ansvar att informera dig om hur avfallshanteringen går till på just där du bor och att se till att det finns lämpliga utrymmen för avfallshantering. De ansvarar även för att hämtningen fungerar som den ska, samt att rengöra och underhålla avfallsutrymmen och kärl.

Om utrymme saknas inom fastigheten för grovavfall kan din fastighetsägare beställa en container regelbundet eller vid behov från oss.

Om din fastighetsägare inte erbjuder sortering av förpackningar och tidningar ska du lämna dem till närmaste återvinningsstation.

Återvinningsstationer

Saknar du möjlighet att sortera en viss typ av avfall vid din fastighet? Prata med din fastighetsägare eller styrelse.

Fastighetsägarens ansvar

Påsar till matavfall

Om din fastighetsägare eller styrelse erbjuder utstorering av matavfall så kan du vända dig till dem för att få veta hur du får påsar att lägga matavfallet i.

Du ska bara använda matavfallspåsar från Nodra. Anledningen är att påsarna uppfyller kraven på att de ska vara godkända för kontakt med livsmedel.

Du kan även hämta nya påsar för matavfall på någon av våra returpunkter.

Matavfall

Sorterings­guide

Ibland kan det vara svårt att veta vad som är vad när man ska sortera. För att underlätta sorteringen har vi en sorteringsguide som gör det enkelt för dig att sortera rätt.

Sorteringsguide

Tips på sortering hemma

Att skapa utrymme i hemmet för optimal källsortering kan vara en utmaning. Bor du i flerbostadshus har du ofta ett miljörum med flera alternativ för sortering – men hur löser man det innan skräpet förflyttas dit? Här har vi listat några tips.

  • Har du plats för en dynbox på uteplatsen eller balkongen? Dynboxar är fantastiska i det avseendet att nästan all sortering av hushållsavfall får plats där.
  • Har du en hylla ledig i städskåpet? Ställ in behållare för lampor, batterier och andra småsaker där.
  • En tunna eller korg med lock är inte bara en snygg inredningsdetalj – den kan även dölja flera typer av källsortering i hemmets alla hörn.
  • Ta med lite skräp varje gång du lämnar lägenheten så slipper du avvara stora utrymmen i hemmet och minimerar risken för lukt.

Senast uppdaterad: