Elavfall från flerbostadshus

Teckna abonnemang för elavfall och öka servicen för dina boende.

Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elavfall. Även glödlampor, lysrör och lågenergilampor räknas som elavfall.

Abonnemang för elavfall från hushållen

När du tecknar abonnemang för elavfall ingår kärl i storleken 190 liter eller 370 liter och/eller plastbackar med måtten L381 x B270 x H280 mm för sorterat elavfall.

I avgiften för en hämtning av elavfall ingår hämtning av maximalt 10 kollin per gång, varav maximalt 7 kollin får vara löst elavfall.

Som 1 st kolli räknas antingen en fylld låda av den sort som vi delar ut för löst elavfall, eller en hanterbar enhet vid sidan av, till exempel en dator eller en kaffemaskin.

Det innebär att 1 st hämtning kan till exempel vara 1 kärl med sorterat smått elavfall, 2 st plastbackar fyllda med batterier och glödlampor samt 7 st kolli löst elavfall.

Hämtningsintervall

Vi hämtar elavfallet varje vecka, var 14:e dag, var 4:e vecka, var 8:e vecka eller var 12:e vecka.

Hämtning av elavfall efter beställning

Du kan även beställa hämtning vid behov. I hämtningen ingår max 10 kollin per gång. Antingen får du hämtat inom två arbetsdagar eller inom 24 timmar. Du kan välja om du vill ha hämtat inom 2 arbetsdagar eller inom 24 timmar, 24-timmarshämtningen kostar mer (se avfallstaxan).

Exempel på elavfall

Varje exempel nedan är 1 st kolli

  • kylskåp
  • frysskåp
  • spis
  • tvättmaskin
  • torktumlare
  • torkskåp
  • diskmaskin
  • tv-apparat
  • dator

Mer om elavfall

Elavfall

Senast uppdaterad: