Fett och olja från flerbostadshus

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska rinna ut stora mängder fett i det allmänna avloppet. Om du har en eller flera verksamheter som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste du ha en fettavskiljare.

När du vill beställa tömning av fettavskiljare eller hämtning av vegetabilisk olja kontaktar du valfritt privat företag.

Det är viktigt att verksamheter som hanterar livsmedel behöver ofta en fettavskiljare i avloppet som separerar ut fett så att avloppsrören inte blir igensatta. Tömningen ska ske så ofta att fettavskiljaren fortfarande har kapacitet att avskilja fettet i avloppsvattnet, dock minst en gång per år.

Fett och vegetabilisk olja från verksamheter

Senast uppdaterad: