Avgifter och regler för avfall

Avfallsverksamheten är själv­finansierad. Det innebär att Nodra inte får ta ut större avgifter än vad som behövs för att täcka kostnaderna. Intäkterna kommer in till bolaget via avgifter och regleras i avfallstaxan, som beslutas av kommunfullmäktige i Norrköping.