Avfall och återvinning för villa och fritidshus

Villa och fritidshus omfattar bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter som kan vara fristående eller sammanbyggda, till exempel som parhus, radhus eller kedjehus. Du som äger en villa och/eller fritidshus i Norrköpings kommun behöver ha ett abonnemang för avfallshämtning hos Nodra. Vi ansvarar för att avfallet som uppkommer i ditt hushåll samlas in och hanteras på rätt sätt.

Puffbild

Priser och avgifter för avfall

Avgifterna för avfall regleras i Avfallstaxan som beslutas av Norrköpings kommunfullmäktige. För övriga tjänster som Nodra erbjuder finns avgifterna angivna i ett prisblad.

Puffbild

Nästa hämtningsdag

I vår app kan du söka på din adress och se när vi kommer och hämtar dina sopor nästa gång samt få en pushnotis som en påmminnelse dagen innan. I Mina sidor kan se din nästa hämtningsdag och ladda ner ett schema för kommande sophämtningar.