Rapportera insamling av förpackningar i flerbostadshus

Du som äger ett flerbostadshus och erbjuder hushållen och företagen i fastigheten att lämna förpackningar kan få en ersättning. För att kunna få ersättning behöver du rapportera uppgifter till oss.

Du rapporterar samma dag som insamlingen börjar användas av hushållen. Din ersättning gäller från den dagen du rapporterar dina uppgifter till oss.

Ersättningen gäller enbart insamling av förpackningar i flerbostadshus och specialbostäder (till exempel äldreboenden, gruppbostäder och studentbostäder i korridor) som hämtas av någon av Nodras auktoriserade entreprenörer, eller som hämtas i underjordsbehållare.

Första utbetalningen av ersättningen sker efter sommaren 2024, som ett avdrag på fakturan från Nodra. Därefter får du löpande avdrag på din faktura varje kvartal.

Läs mer om förpackningsinsamlingen och vad som gäller för ersättningen på sidan:

Förpackningar och returpapper från flerbostadshus

Rapportera dina avfallsutrymmen för förpackningsinsamling

För varje avfallsutrymme där du har insamling av förpackningar ska du rapportera:

Uppgifter om avfallsutrymmet:

  • Fastighetsbeteckning för fastigheten där avfallsutrymmet är placerat.
  • Adress till avfallsutrymmet.
  • Vilka förpackningsslag som samlas in i avfallsutrymmet.

Uppgifter om användare av avfallsutrymmet:

  • Antal lägenheter med hushåll som lämnar förpackningar i avfallsutrymmet.
  • Samtliga adresser till lägenheterna som använder avfallsutrymmet.
  • Antal verksamheter som använder samma behållare för förpackningar som hushållen. Gäller inte verksamheter som har egna behållare i samma avfallsutrymme.

Rapportera i formuläret eller i excelmallen

I formuläret skickar du in uppgifter för ett avfallsutrymme. För att rapportera fler avfallsutrymmen behöver du skicka in formuläret på nytt eller använda excelmallen.

Om du vill rapportera med en fil måste du använda mallen. Du rapporterar ett avfallsutrymme per rad och får inte ändra några kolumner.

Mall för rapportering av förpackningsinsamling i flerbostadshus (excel) Excel, 18.7 kB.

Din ifyllda excelfil skickar du sedan till: kundservice@nodra.se

Rapportera ett avfallsutrymme

Företaget och kontaktperson


Kontaktperson
Kontaktperson
Avfallsutrymme för förpackningar
Alla platser och utrymmen ämnade för avlämning, förvaring och hämtning av förpackningar, t.ex. miljörum, underjordsbehållare, sopskåp eller fristående kärl.


Om ditt avfallsutrymme inte har någon adress kan du ange adressen till din fastighet som ligger närmast.
Förpackningar som samlas in * (obligatorisk)
Markera alla förpackningsslag som samlas in i avfallsutrymmet.
Förpackningar som samlas in

Användare av avfallsutrymmet för förpackningar
Ange antal lägenheter med hushåll som lämnar förpackningar i avfallsutrymmet samt adresserna till dessa lägenheter. Ange även antal verksamheter som använder samma behållare för förpackningar som hushållen i avfallsutrymmet.(Gäller inte verksamheter som har egna behållare i samma avfallsutrymme.)
Övrigt
Här kan du meddela om det är något mer du vill att vi ska veta om din rapportering av förpackningsinsamling i ditt avfallsutrymme.

Kontrollera och godkänn
Se till att dina uppgifter är korrekta. När du har skickat iväg din rapportering får du en kopia till den e-postadress som du angav i formuläret.
Kontrollera att dina uppgifter är korrekta innan du skickar in.  * (obligatorisk)
Kontrollera att dina uppgifter är korrekta innan du skickar in.

Senast uppdaterad: