Avfall och återvinning för specialbostäder och andra boendeformer

Nodra har ansvar för att samla in avfall från specialbostäder som äldreboenden, gruppbostäder och studentbostäder i korridor. Andra boendeformer som inte räknas som hushåll utan istället som verksamheter har hämtning av matavfall och restavfall från Nodra, men förpackningar hämtas av valfritt privat företag.

Specialbostäder

Utöver vanliga bostäder finns det specialbostäder där de boende är folkbokförda i en egen lägenhet som är ett eget hushåll. Dessa kan vara:

  • Lägenheter i ett äldreboende, såsom trygghetsboende, seniorboende eller särskilt boende
  • Gruppbostäder med boende som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • Studentbostäder i korridor.

Från dessa bostäder är det Nodra som ansvarar för att samla in avfallet. Restavfall och matavfall hämtas av Nodras upphandlade entreprenör. Om hushållen sorterar ut förpackningar och returpapper i kärl ska de hämtas av någon av Nodras auktoriserade entreprenörer. Fastighetsägaren har möjlighet att ansöka om ersättning för förpackningsinsamlingen.

Förpackningar och returpapper från flerbostadshus

Andra boendeformer

Följande boendeformer räknas inte som hushåll:

  • Hem för vård och boende, HVB-hem
  • Kriminalvårdsanstalter
  • Militäranläggningar
  • Sjukhus.

Dessa boendeformer ingår i företag och verksamheter som inte omfattas av det kommunala insamlingsansvaret av förpackningar. Dock ansvarar Nodra för hämtning av matavfall och restavfall från företag och verksamheter.

Om verksamheten är samlokaliserad, det vill säga delar avfallsutrymme och kärl med hushåll, sker hämtning av avfall via Nodra. Det är fastighetsägaren som ska anmäla till oss om det finns samlokaliserade verksamheter som vill ha hämtning av förpackningar.

Avfall och återvinning för företag och verksamhet

Senast uppdaterad: