Avfall och återvinning för flerbostadshus

Med flerbostadshus avses ett bostadshus med fler än två bostadslägenheter. Du som äger eller förvaltar flerbostadshus och bostadsrätter har ett viktigt ansvar att avfallshanteringen fungerar. God service, sortering, ordning och reda och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering.

Puffbild

E-tjänster & frågor och svar om avfall och återvinning

Här beställer du till exempel latrinhämtning, matavfallspåsar till flerbostadshus med mera.

Puffbild

Sök i sorteringsguiden

Är du osäker på hur du ska sortera och ditt avfall så att det kan återvinnas på bästa sätt? I vår sorteringsguide får du hjälp att sortera rätt.