Vattenmätare

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Läs av mätaren och rapportera din mätarställningen minst en gång per år, så får du en faktura som stämmer med fastighetens faktiska användning.

Lämna vattenmätarställning

Läs av siffrorna på vattenmätaren och rapportera in siffrorna i Mina sidor.

Lämna vattenmätarställning

Påminnelse om vattenmätarställning

Vi skickar ut en påminnelse varje år till alla kunder som vi inte har fått någon rapporterad vattenställning ifrån under det senaste året. Vi skickar först ut ett brev och därefter ett påminnelsebrev. I vissa fall kan vi höra av oss på telefon för att få din vattenmätarställning.

Vi gör detta eftersom det är viktigt att den faktura som vi skickar till dig som kund stämmer överens med din verkliga förbrukning.

Hitta din vattenmätare

Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning, oftast i källaren, tvättstugan, köket eller under varmvattenberedaren.

Det är viktigt att du har koll på var vattenmätaren i ditt hus är placerad så att du vid en akut läcka eller översvämning snabbt kan stänga av inkommande vatten.

Vattenmätare. Siffror längst upp som tickar när förbrukning sker och anges i kubikmeter. Under finns fyra små klockor som anger olika värden.

Vattenmätare

Bygga plats för vattenmätare

Din vattenmätare behöver vara placerad så att den är lätt att komma åt och skyddas mot både värme och kyla. Läs vår instruktion om hur du bygger en vattenmätarplats på bästa sätt.

Bygga vattenmätarplats

Ansvar för vattenmätaren

Vattenmätaren tillhör Nodra och det är också vi som ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätare.

Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Tänk på att skydda vattenmätaren från både värme och kyla. Om du som fastighetsägare har orsakat skada på mätaren så att den behöver bytas ut står fastighetsägaren för kostnaden av mätarbyte enligt gällande taxa.

Obs! Märkning och plombering på mätaren får inte avlägsnas.

Öppna och stäng avstängningsventilerna cirka två gånger per år för att kontrollera att de fortfarande går att stänga vid behov. Fastighetsägaren ansvarar för mätarkonsolen och att ventilerna, som sitter före och efter mätaren, fungerar. Om ventilerna inte går att stänga när vi är på plats för att byta ut mätaren får fastighetsägaren betala för förgävesbesök enligt gällande taxa.

Senast uppdaterad: