Anmäl hemkompostering av matavfall

Egen kompostering av matavfall hemma kräver en anmälan till Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret.

Om du har ett abonnemang med två- eller fyrfackskärl är ett av facken avsett för matavfall. Du kan välja att inte använda det kärlet och istället hemkompostera ditt matavfall.

Anmäl hemkompostering i kommunens Mina sidor

till Miljö och hälsa på Norrköpings kommun.

Kompostering av matavfall – anmälan på minasidor.norrkoping.se Länk till annan webbplats.

Se till att du använder rätt kompostbehållare. Den ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska vara värmeisolerad och ha lock, och botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs. Tänk på att sköta din hemkompost rätt för att minska utsläppen av metangas och lustgas som är värre växthusgaser än koldioxid.

När Nodra samlar in matavfall och skickar det rötning tillvaratar vi förutom näringsämnen även energi i form av biogas. Denna energi går tyvärr förlorad i en hemkompost. Biogasen minskar användningen av fossila drivmedel och biogödseln från rötningen minskar användningen av konstgödsel vid spridning på åkermark.

Senast uppdaterad: