Lämna vattenmätarställning

Läs av mätaren och rapportera din mätarställningen minst en gång per år, så får du en faktura som stämmer med fastighetens faktiska användning.

Om du har flera mätare på din fastighet, kontrollera att du lägger in rätt avläsning till rätt mätare. Varje mätare har ett unikt mätarnummer och det finns oftast i locket på vattenmätaren.

Lämna din mätarställning i Mina sidor

På mina sidor loggar du in med BankID eller kundnummer. Där kan du se dina tjänster, uppgifter, fakturor och lämna din vattenmätarställning.

Gör så här:

  • Logga in med bankID eller kundnummer och person-/organisationsnummer
  • Gå till Lämna vatten mätarställning
  • Välj din anläggning
  • Fyll i din mätarställning och vilket datum du gjorde avläsningen

Om din mätarställning är 30 procent högre eller lägre än den förväntade förbrukningen behöver du lämna en kommentar. Den förväntade förbrukningen baseras på dina tidigare avläsningar.

Har du problem med att logga in? Kontakta gärna vår kundservice:

Kontakta oss

Senast uppdaterad:

Vattenmätare. Siffror längst upp som tickar när förbrukning sker och anges i kubikmeter. Under finns fyra små klockor som anger olika värden.

Vattenmätare

Läs mer om ansvaret för vattenmätaren och hur den ska vara placerad så att den skyddas mot både värme och kyla.